ترکیب احتمالی منچسترسیتی مقابل هادرسفیلد
۰۲:۴۷ : زمان