افزایش قیمت طلا همگام با آمار ناامیدکننده چین
۰۳:۱۰ : زمان