جایزه بزرگ اختراعات ایران -خبرگزاری صدا و سیما
۰۲:۱۳ : زمان