فیلم/ بخش اول گفتگوی حبیب الله جزء خراسانی، ذی حساب و مدیر کل مالی نهاد ریاست جمهوری دولت دهم با بهارمدیا/ آقای بقایی هیچ دستور خلاف قانونی به من نداد - دولت بهار :: هواداران دکتر محمود احمدی نژاد
۰۷:۰۴ : زمان