فیلم: دعای عجیب در پخش زنده تلویزیون!
۰۰:۵۰ : زمان