دیدار تیم های فوتبال برایتون و بورنموث
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل