برد منچستر سیتی برابر واتفورد/ بازگشت شاگردان پپ به جاده پیروزی
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل