نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۶۱۶ نتیجه (۱.۴۱۸ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت negarinweb.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسی-میزان-تح... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  50 جدول شماره : 6 آزمون T و تفاوت میانگین…………………………………………………………. 51 جدول شماره : 7 تحلیل واریانس یكطرفه و مقایسه ی دانشجویان پسر و دختر……………… 52 جدول شماره : 8 بررسی...  
دانلود پایان نامه ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسي-تأثير-رض... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداری زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكیل دادند كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت...  
پایان نامه ارشد : مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و... https://negarinweb.ir/.../پایان-نامه-ارشد-مقایسه-رابطه-بین-ویژگ... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  این هدف اتخاذ نمودنددر این مورد سه رویکرد عمده در تحقیقات شخصیت را مورد توجه قرار داد که عبارتند از : ( روش مشاهذه طبیعی و تحقیق بالینی و آزمونهای شخصیت و پرسش نامه ها...  
آزمون وکالت-ارزشیابی شغل | نگارین وب https://negarinweb.ir/tag/ارزشيابي-شغل/ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  پس ازمدت دو ماه پس آزمون برای هردوگروه اجراشد.ابزارپژوهش شامل پرسشنامه اضطراب بک، پرخاشگری باس وپری وفرسودگی شغلی ماسلاچ بود. داده های پژوهش بااستفاده ازآمار...  
پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت... https://negarinweb.ir/.../پایان-نامهاثربخشی-آموزش-راهبردهای-فر/... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  و همچنین آموزش راهبردهای فراشناختی به طور معناداری باعث افزایش نمرات عزت نفس دانش آموزان در مرحله پس آزمون شد، بنابراین می توان گفت راهبردهای فراشناختی عزت نفس دانش...  
پایان نامه ارشد : رابطه ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری... https://negarinweb.ir/.../پایان-نامه-ارشد-رابطه-ویژگی­های-شخصیت... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  کردن شرط همگنی واریانس…………………………………………………… 88 جدول 4-11- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه کمالگرایی در بین دو جنس………………………………… 88 چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین...  
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسی-فاکتورها... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  عملكرد بانك (مطالعه موردی: بانك ملت شهر كرمانشاه) پایان نامه ارشد : بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین (مطالعه موردی شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع...  
پایان نامه سبک یادگیری | نگارین وب-آزمون وکالت https://negarinweb.ir/tag/پایان-نامه-سبک-یادگیری/ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  داده های حاصل با آزمون t گروه های مستقل، آزمون V کریمر، تحلیل رگرسیون چند متغیره با نرم افزار 21spss تجزیه و تحلیل شد.یافته ها نشان داد بین سبک های یادگیری شطرنج...  
پایان نامه ارشد روانشناسی:بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی... https://negarinweb.ir/پایان-نامه-ارشد-روانشناسیبررسي-تاثير/ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  انتخاب نمونه ها بطور تصادفی بوده است و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماریtمتغییر مستقل و…. استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می دهد كه تاثیر افزایش زنگ ورزش در بالا...  
پایان نامه بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر -... https://negarinweb.ir/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-بازار‌گرا/ ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  یک نمونه تصادفی به تعداد 40 شعبه برگزیده شد و از رؤسای این تعداد شعبه، نظر سنجی به عمل آمد؛ برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تی‌تست استفاده گردید. در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.