نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۶۱۶ نتیجه (۰.۳۶۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت negarinweb.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
دانلود پایان نامه با موضوع ریسک اعتباری، رتبه بندی، و رتبه بندی، قیمت... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-با-موضوع-ریسک-اعتبا... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  در تحقیق حاضر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در الگوی آزمون فرضیه وارد گردید که رابطه معنی داری بین آن با متغیر وابسته تحقیق مشاهده نشد. ۲-۲۳- جدولی از خلاصه...  
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه راهبردهای یادگیری... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشدبررسی-... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  گروت و پیشرفت تحصیلی از طریق معدل کتبی (نهایی سوم) تراز شده، انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.  
دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی رابطه بین سبک های های یادگیری با... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-کارشناسیبررسی-رابط-... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری معطوف به بازآفرین و پیشرفت تحصیلی دانش جدول شماره 4-4: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری مبتنی برکاربرد و پیشرفت تحصیلی...  
پایان نامه بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر |... https://negarinweb.ir/.../پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-بازار‌گرا/... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  یک نمونه تصادفی به تعداد 40 شعبه برگزیده شد و از رؤسای این تعداد شعبه، نظر سنجی به عمل آمد؛ برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تی‌تست استفاده گردید. در...  
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-ارشدبررسی-اثربخشی-م... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  همچنین نتایج تحلیل کوارانس نشان داد که میانگین نمرات، پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری پیدا نکرده است. واژه های کلیدی:  
منابع و ماخذ پایان نامه کادميوم، كاروتنوئيدها، کاروتنوئيد، گياه |... https://negarinweb.ir/.../منابع-و-ماخذ-پایان-نامه-کادميوم،-كارو... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  نمودار( 4-5) تاثير کادميوم کلروفيل کل مقايسه ميانگينها (ميانگين چهار تكرار ) براساس آزمون LSD انجام شد( ( p ? 0.05ميانگينهايي كه حداقل يك حرف مشترك دارند از نظر...  
دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-ارشد-رابطه-بین-مدیر... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  3-11- تحلیل رگرسیون چندگانه 96 3-12- آزمون معنی دار بودن ضرایب كلی (f) 98 3-13- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t) 98 پیوست Error! Bookmark not defined.  
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان... https://negarinweb.ir/.../دانلود-پایان-نامه-ارشدبررسي-تأثير-رضا... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد كه پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد كه نتیجه به دست...  
پایان نامه:بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در... https://negarinweb.ir/.../پایان-نامهبررسي-خلاقيت-دانش-آموزان-با... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شده است. 1- آزمون زمینه یابی...  
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت... https://negarinweb.ir/.../پایان-نامه-ارشد-رشته-مدیریت-بررسی-ارت... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  5ساله)انتخاب‌ گردید.آزمون فرضیه هابااستفاده ازرگرسیون چندمتغیره وتجزیه تحلیل داده ها ازطریق داده های پانل وبااستفاده ازالگوی اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.