نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۵۱ نتیجه (۰.۰۷۳ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.roshdmag.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF کتاب‌نامه رشد متوسطه شماره 13-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../5228_orig.pdf?t=635475077421... ۱۳۹۳/۸/۲۸ -  کارشناس دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس شاخص ها و معيار هاي تعيين شده با امتيازی که به آن می دهد، بيان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، باید به طور ميانگين،...  
PDF کتاب‌نامه متوسطه اول 18-دفتر انتشارات کمک آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../8562_orig.pdf ۱۳۹۷/۵/۳۱ -  سطح یسدر در آن سیتدر که است یااندازهبه آن حجم و رود ینم فراتر نیمع حد کی از یدرس . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال کی طول کی به متعلق همه که یزمان یحت کلاس، کی آموزاندانش...  
PDF روی جلد کتاب‌نامه ابتدایی 12-دفتر انتشارات کمک آموزشی http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../847_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  نوجوان و جوان بپردازد و سپس آن ها را به صاحبان قلم انتقال دهد و با اتخاذ سياست تشويقي و حمايتي، دست اندركاران را به سوي پاسخ گويي به اين نيازها رهنمون شود. وزارت آموزش...  
PDF کتاب‌نامه پیش دبستانی شماره 1-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../2781_orig.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  دیدگاه خود را درباره ي کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از خان بررسی ها، باید به طور میانگین، حداقل...  
XLS فهرست کتاب‌های رسیده از فروردین تا اسفند 1391-دفتر انتشارات و... https://samanketab.roshdmag.ir/.../4145_orig.xls ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -  مهر ديكته‌ي شب پايه‌ي اول دبستان: آموزش املا با توجه به اهداف كتاب‌هاي بخوانيم و بنويسيم... بامشاد، محمدمهدي 91 7-067-154-600-978 اميد مهر كتاب كار فارسي سوم دبستان فتح‌آبادي،...  
PDF پاییز 1397-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/Roshdmag_content/.../1616.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۱ -  مکرر از آن ها خواسته شده است ضمن پرهیز از طرح مباحث نامناسب با سطح ذهنی، به اصل تنوع قالب ها و تنوع شــیوه ها اهتمام ورزند و در این مسیر، به جای تولید کتاب کمک...  
PDF کتاب‌نامه رشد فنی حرفه‌ای شماره 17 -دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../12663_orig.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  طول در آن سیتدر که است یااندازهبه آن حجم و رود ینم فراتر نیمع حد کی از یدرس کتاب صفحات ن،یا بر افزون. شودیم . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال ییتوانا و دانش از یواحد سطح...  
PDF متن کتاب‌نامه رشد متوسطه نظری 13-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../5228_orig.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ -  کارشناس دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس شاخص ها و معيار هاي تعيين شده با امتيازی که به آن می دهد، بيان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، باید به طور ميانگين،...  
PDF بخش اول: غیر داستان-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../12738_orig.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  یك طول در آن كه تدریس است اي به اندازه آن حجم و شود مي گرفته توان براي پاسخ دادن سطح پاسخ دهد. براي نمونه نمي یكدر آموزان دانش همه تواند به علائق كتاب درسي نمي كه است...  
PDF م ی ح ر ل ا ن م ح ر ل ا ﷲ ا م س ب-دفتر انتشارات کمک آموزشی http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../350.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  از منظر ما در برنامة کلان تغيير و تحول اساسی نظام آموزش و پرورش، اين مهم مد نظر است. کافی است نگاهی به سند ملی آموزش و پرورش، سند برنامة درسی ملی )پيشنهادی( و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.