نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۴۷ نتیجه (۰.۵۷۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت calendar.ut.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
اوقات شرعي مراكز استانهاي ايران-دانشگاه تهران https://calendar.ut.ac.ir/fa/prayers/ircenters.asp ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ -  :. مقام معظم رهبري موافقت فرمودند نظر اعضاي محترم شوراي مركز تقويم براي محاسبه اوقات شرعي مورد عمل قرار گيرد. در جدول زير اوقات شرعي مراكز استانهاي ايران براي سال...  
نرم افزار محاسبه اوقات شرعي-دانشگاه تهران https://calendar.ut.ac.ir/fa/software/caloghat.asp ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ -  مقام معظم رهبري موافقت فرمودند نظر اعضاي محترم شوراي مركز تقويم براي محاسبه اوقات شرعي مورد عمل قرار گيرد. برنامه محاسبه اوقات شرعي : سال : 85 86 87 88 89 90 91 92...  
اوقات شرعي شهرهاي زيارتي-دانشگاه تهران https://calendar.ut.ac.ir/Fa/Prayers/HolyCity.asp ۱۳۹۷/۱/۱ -  مقام معظم رهبري موافقت فرمودند نظر اعضاي محترم شوراي مركز تقويم براي محاسبه اوقات شرعي مورد عمل قرار گيرد. در جدول زير اوقات شرعي شهرهاي زيارتي براي سال ۱۳۹۷ ارائه...  
منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌ و كتاب‌ مقدس‌; يوسف‌ ابكاروويچ‌ آربلي‌،... https://calendar.ut.ac.ir/Fa/bibliography/ref-blue.htm ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ -  1374); محمدرضا صياد، «پيدايش‌ تقويم‌ و سيرتحول‌ تقويم‌ هجري‌ شمسي‌»، وقف‌: ميراث‌ جاويدان‌، سال‌ 4، ش‌ 3 و 4(پاييز و زمستان‌ 1375); همو، «جدولهاي‌ تقويم‌ هجري‌ قمري‌»،...  
PDF نسخه PDF-دانشگاه تهران https://calendar.ut.ac.ir/fa/calhistory/PDF/10.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  آنها بسته ، كه بعدي هـر روزهـاي موقعيـت چون ديگري اطلاعات و ماه موقعيت براي ، جدولهايي سال در روزهاي دقيقه در شـهرهاي ظهـر شـرعي و هنگـام هـلال يـت ؤ ر جشنها يا عزاداريهـا،...  
تاريخ تقويم در ايران و كشورهاي اسلامي -گاهنامه‌/ تقويم‌-دانشگاه تهران https://calendar.ut.ac.ir/fa/calhistory/CalHistory10-1-1.asp ۱۳۹۳/۳/۳۱ -  و سيارات‌، و جدول‌ كوچكي‌ براي ‌دانستن‌ اوقات‌ مناسب‌ استخاره‌ در طول‌ هفته‌ (نک: نجم‌الدوله‌، 1271 ش‌، ص‌ 3ـ31). تشتت‌ و ناهمگونيِ‌ تقويمهاي‌ استخراجي‌ با دستور ناصرالدين‌شاه‌...  
تاريخ تقويم در ايران و كشورهاي اسلامي -گاه‌شماريهاي‌ يهودي‌ و... https://calendar.ut.ac.ir/fa/calhistory/CalHistory8-1-1.asp ۱۳۹۳/۳/۳۱ -  اما الزام‌ استفاده‌‌كنندگان‌ از گاه‌شماري ‌يهودي‌ در اجراي‌ به موقع‌ بعضي‌ شعائر ديني‌ با اوقات‌ خاصي‌ از روزهاي‌ هفته‌ و فصلهاي‌ خاصي‌ از سال‌ باعث‌ پيچيدگيهايي‌...  
PDF تقویم رسمی کشور سال 1391 هجری شمسی-  دانشگاه تهران http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Tyear/Data\full-1391.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ -  استقابل رؤيت يبه صورت جزئشمالي در ايـن گرفتگـي .غير قابل رؤيت در ايـران ،آبان 42 چهارشنبه :كليخورشيد گرفتگي -2 جنـوب ،زلاندنو ،يا و جنوب اقيانوس آرام به صورت...  
PDF نسخه PDF-دانشگاه تهران https://calendar.ut.ac.ir/fa/calhistory/PDF/8.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  سال در نوزده كبيسه ماه هفت اعمال باعـث از سـال خاصـي و فصـلهاي هفتـه روزهـاي از خاصـي بـا اوقـات شـعائر دينـي بعضـي موقع در رايـج شـماريهاي گاه از دقيقترين را...  
PDF نسخه PDF-دانشگاه تهران https://calendar.ut.ac.ir/fa/calhistory/PDF/2.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  بـراي قمـري هجـري شماري از گاه استفاده ، همپاي اسلامي كشورهاي با تمامي تقري و امـور كشـاورزي ، از جملـه سـاير امـور زنـدگي نيز براي شمسي شماري گاه ، از نوعي شرعي اوقات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.