نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۲۲ نتیجه (۰.۰۹ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.ebarez.com انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF اینجا-فهرست مطالب: 28 بهمن 1394 www.ebarez.com http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=32c4ace8-bfd9-4485-85db... ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  خاور خودرو وبملت خپارس مبین وبصادر بفجر  49بهمن 81 نمودار ارزش معاملات در تاریخ  5 نمودارهای ارزش و حجم معاملات در روز جاری 49بهمن 41 نمودار...  
PDF اینجا-21بهمن 1394 www.ebarez.com http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=26e92e30-14f9-48d7-be2e... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  دادند خاتمه خود کار به خرید صف با نهایتا که بودند امروز پرمعامله خودرویی نمادهای از خودرو و خاورو خپارس، این در. دیمبو مثبت نوسان شاهد سوییفت جهانی بانکی سیستم به...  
PDF اینجا-فهرست مطالب: 17 فروردین5931 www.ebarez.com http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=b28dd71f-b1fe-45fb-9d31... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  0 فخاس 64 خساپا 5.0 وساپا 55 فلوله ارزش معامله نماد 664 خودرو 444 وساپا 444 خگستر 575 ورنا 565 خساپا 545 خپارس 455 فاذر 0044 دیگران حجم معامله...  
PDF دانلود بولتن گزارش روزانه بازار سه شنبه 27 مهر 94 http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=8a6a5ac3-ce86-4700-99ce... ۱۳۹۴/۸/۱۳ -  نمودار حجم معاملات در تاریخ  01 نمودارهای ارزش و حجم معاملات در روز خودرو خساپا خپارس فارس وبملت فاراکح وبصادر...  
PDF بولتن گزارش بازار بورس یکشنبه 26 مهر 94 http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=18419e11-c87c-4409-91d6... ۱۳۹۴/۸/۱۳ -  قصفها ارزش معامله نماد 3.88 خودرو 3.66 وبملت 3.16 وبصادر 5.94 شپلی 8.64 خپارس حجم معامله نماد 3.56 وبصادر 1.84 خپارس 7.24 خودرو 6.33 وتجارت 5.23...  
PDF اینجا-92 آذر 99 واحـد تحـلیل شـرکـت کـارگـزاری سـهام... http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=f558b932-44e8-4d06-883f... ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  شد بسته درصد 4 منفی روی نهایتا ولی شد، هم فروش صف بازار از دقایقی در فاسمین ولی بودند خرید صف و مثبت آن تقدم حق و خپارس نماد تنها ها خودرویی گروه در .شدند...  
PDF اینجا-فهرست مطالب: 21 فروردین5931 www.ebarez.com http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=d6d03f03-7684-4fc1-afb4... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  شد متوقف درصد3 مثبت روی انتها در و کرد افت کمی کنندگان عرضه فروش فشار با نهایتا ولی رفت، پیش خود کامل مثبت حوالی .بودند مثبت نیز خپارس وساپا، نمادهای .شدند نیز...  
PDF دانلود بولتن گزارش روزانه بازار شنبه 25 مهر 94 http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=eb5b8484-17c8-4765-b979... ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  در تاریخ  نمودار حجم معاملات در تاریخ  01 نمودارهای ارزش و حجم معاملات در روز وسینا فاذر خپارس بترانس...  
PDF اینجا-فهرست مطالب: 1 62اسفند4931 www.ebarez.com http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=8cc595e6-d178-4c32-a169... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  13 ورنا 0337 دیگران 4 4 بازار خلاصه 6102 ram41  moc.zerabe.www (سهامی خاص) 4931 اسفند ورنا خپارس خاور آکنتور خودرو خساپا ورنا خزامیا خپارس خودرو...  
PDF  گزارش روزانه بازار چهارشنبه 25 شهریور 94 http://www.ebarez.com/.../get_file?uuid=6a42b296-60c4-46e4-b49d... ۱۳۹۴/۸/۱ -  معاملات در روز قجار خپارس وبملت شبندر وبصادر ثپردیس مارون بازار خلاصه 5102 PES 61  moc.zerabe.www 4931شهریور 52شنبه چهار  (سهامی خاص) فروشنده خریدار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.