نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳,۸۵۹ نتیجه (۱.۷۶۲ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت journals.msrt.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
پرتال نشریات علمی و پژوهشی کشور-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری https://journals.msrt.ir/ ۱۳۹۹/۳/۹ -  ایران (۳) آمار ایران (۳) شیمی ایران (۳) مهندسی مکانیک ایران (۳) پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (۳) دانشگاه سیستان و بلوچستان (۳) ریاست جمهوری (۳) موسسه آموزشی و تحقیقاتی...  
ریاست جمهوری (1)-پرتال نشریات علمی و پژوهشی کشور-وزارت علوم، تحقیقات... https://journals.msrt.ir/?list&pub=334 ۱۳۹۴/۴/۱۸ -  صنعت، معدن و تجارت (۳) ریاست جمهوری (۳) موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (۳) موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش (۳) دانشگاه هنر اصفهان (۳) دانشگاه مفید (۳) دانشگاه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1109-388005.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۱ -  آید نفع و صاحب حق به شمار می و شاه است که ذي اند فظمو اعم از قـانون، سـنت و هیچ چیز ـ مال کند و نسبت به هر چیزي مدعی باشد؛ ور اعتوانست نظر شخصی خود را بر کل کش شاه...  
ریاست جمهوری (1)-سامانه ارزیابی نشریات-وزارت علوم تحقیقات و فناوری http://form.journals.msrt.ir/?list&pub=334 ۱۳۹۳/۷/۲ -  (3) دانشگاه هنر اصفهان (3) ریاست جمهوری (3) سازمان بسیج اساتید (3) موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (3) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (3) موسسه تحقیقات گیاه پزشکی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1140-214426.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  کنند ها جستجو میسیاسی را از طریق رسانه مسایل ان معتقدنـد نظر بهصاح. کند میمنبع اطلاعات سیاسی اشاره های عمومی به عنوان رسانه هـای برتری که در جامعه دارند، مسـؤولیت...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1140-413889.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۵ -  الگوی سیاست فرهنگی ‬ تر زنان در حوزه به کنترل بیش ماعی و اخلاقیاجت بخش خصوصی در ی‬ی دولت و کمینه‬ی زنان الگوی دولتی با دخالت بیشینه‬جمهوری اسلامی ایران درباره...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1466-249721.pdf ۱۳۹۶/۸/۲ -  اسـت و يك مقدمه داراي نه فصل در دو بخـش گفتار پيشعلاوه بر يك نه عـالي بلكـه ،شود ميبا توجه به اندك اشكالاتي كه در چاپ آن مشاهده ،كتاب ،كنـد مـي را تفسـير هـا كه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1197-221303.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۲ -  از نظـر او «اغلـب مطالعـات علـوم انسـانی در ایـران از نوعـی ابهـام روش شناسـی برخوردارند». برخی از پژوهشـگران به دلیل عدم درک واضح و روشـن از روش شناسـی ویژه و...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1157-357379.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران»...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1155-415033.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  در برخی عرصه ها وارد شدن بسيج فاقد ضرورت بوده و از طرف ديگر از برخی ديگر عرصه های حياتی کشور غفلت ورزيده است. سؤال اصلی مقاله حاضر اين است که برای جلوگيری از اين...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.