نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۹ نتیجه (۰.۰۹ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت logistics.kaums.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF قانون کار ققااننوونن ککاارر قانون کار جمهوری اسلامی ایران ججممههوورریی http://logistics.kaums.ac.ir/UploadedFiles/.../Ghanoon_Kaar.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  مـردم ايـران يمعين و بهره كش ، اجبار افراد به كار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، زبـان و ماننـد اينهـا سـبب امتيـاز ، نـژاد از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي...  
PDF قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-دانشگاه علوم... http://logistics.kaums.ac.ir/.../ghanoon_5th_tose.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی بالندگی انسانها بر مدار که مستلزم رشد و« الگوي توسعه اسلامی ـ ایرانی» موظف است با همکاري...  
PDF 7102/01/4 12/1 یکشنبه٬02 فروردین 6931 مصوبات مجلس شوراي اسلامي مرجع... http://logistics.kaums.ac.ir/UploadedFiles/.../ahkamDaemi.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -  نخبگان  و  دانشمندان  کشور  در  همایش ها  و  مجامع  علمی  به  دولت  اجازه  داده  می شود  به منظور  حمایت  از  دانشجویان  دانشگاههای  دولتی٬  آزاد  اسلامی٬  علمی  ـ ...  
PDF قانون مالیاتهای مستقیم-دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://logistics.kaums.ac.ir/.../maliathaie-mostaghim.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايرا .مورد مي باشد يا ولي يا امين يا قـيم يا نماينـده قانـوني آن ها مكلـف اند...  
PDF آئین نامه معاملات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران www.legal-m.post.ir :... http://logistics.kaums.ac.ir/.../aeennameh_post_law_5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -  www: منبع فصل اول کلیات کلیه معاملات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این آیین نامه به 1ماده خرید ، فروش ، اجاره ،استجاره رهن ، معاوضه ، پیمانـکاری...  
PDF قانون مالیاتهای مستقیم-وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://logistics.kaums.ac.ir/.../maliathaie-mostaghim.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايرا .مورد مي باشد يا ولي يا امين يا قـيم يا نماينـده قانـوني آن ها مكلـف اند...  
PDF قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://logistics.kaums.ac.ir/.../mogharratmaali-kaums.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  طور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد ت تسهيلات مذآور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته پرداخ-ب بانك مرآزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان...  
PDF تضمین برای معاملات دولتی-دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://logistics.kaums.ac.ir/.../tazmin_moamelat_law_6.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -  طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند وجه نقد-ج سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت-د :ها شامل نامه سایر ضمانت-ه .لرزش کارشناسی رسمی آن%( 09)د در صد...  
PDF آیین نامه راهنمایی و رانندگی-دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://logistics.kaums.ac.ir/.../the-iranian-official-driving-r... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  کـه نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایـران هایی از راهنمایی و رانندگی واحد : پلیس راه -61 .دننظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده های...  
PDF دستورالعمل اجرایی کردن خدمات فنی ماده 88 قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات... http://logistics.kaums.ac.ir/.../aeennameh_khadamatfanni_law_8.... ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -  باشند :ستشرایط عمومی و اختصاصی زیر برای متقاضیان الزامی ا تابعیت ایرانی • ابراز التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران • .نداشتن محکومیت مؤثر کیفری به نحوی که...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.