نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۹۶۵ نتیجه (۱.۷۷۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.dadiran.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=j7kYqv... ۱۳۹۴/۸/۷ -  »دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که از این پس برقـراری همکـاری مـؤثر در زمینـه نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبـه و استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت...  
PDF ماهنامه ویژه قوانین و مقررات فروردین ماه 90-قوه قضاییه http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/.../farvardin90.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  5 قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری . 6 83 هند 74 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت آرای: ومدبخش دم جواز پرداخت کمک سود...  
ابلاغ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از سوی رئیس قوه قضاییه >... http://dadiran.ir/news/articleType/ArticleView/.../92357 ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=_4FOY4... ۱۳۹۴/۸/۷ -  حداد عادل ٥١ 58/11/61 ـ 34081روزنامه رسمی شماره داریقانون دیوان عدالت ا فصل اول ـ تشکیلات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به ( 371) ـ در اجراء...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=DuKdaL... ۱۳۹۴/۸/۷ -  قلمرو جمهـوری ( 22)قانون اصلاح ماده .2 اسلامی ایران قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خـارجی از قلمـرو جمهـوری ( 22)ده واحده ـ ماده ما :گردد ـ به شرح زیر اصلاح می4731/21/22اسلامی...  
PDF ماهنامه ویژه قوانین و مقررات تیر ماه 89-قوه قضاییه http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/.../tir89.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  مصوب سیاستهای کلی اصل چه ـ در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خـارجی سـهم طـرف خـارجی از سـقفهای 5تبصره .مندرج در این ماده مستثنی است ـ دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=EVMh-k... ۱۳۹۴/۸/۷ -  اعلام نظر مقدماتی متعاقب بررسی قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و »الحاقی به ( 4)و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران و ( 831)صد...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=ZeB_zt... ۱۳۹۴/۸/۷ -  5 قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری . 6 83 هند 74 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت آرای: ومدبخش دم جواز پرداخت کمک سود...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=RcyqMQ... ۱۳۹۴/۸/۷ -  با فساد ر خصوص قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام د ملل متحد برای مبارزه با فساد هیأت دیوان عالی کشور و اصراره...  
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در تنقیح قوانین و مقررات قضایی تبیین... http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&ID=87747 ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  کاظمی روند گردآوری متن قوانین و مقررات مرتبط را اینگونه تشریح کرد: در این مرحله ابتدا متن قانون تهیه می­شود که منبع معیار، مجموعه قوانین ادواری روزنامه رسمی است.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.