نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۹۶۵ نتیجه (۰.۱۳ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.dadiran.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=6Hsc2K... ۱۳۹۴/۸/۷ -  نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها .2 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 1ماده و ( کـشور از طریق وزارت )ها مکلفند با درخواست ستاد...  
سخنگوی قوه قضائیه از تهیه لایحه صدور چک در قوه قضاییه خبر داد > پرتال... http://dadiran.ir/.../Default.aspx?tabid=2351&articleType=A... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  Copyright 2008 by پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سخنگوي قوه قضائيه از تهيه لايحه صدور چک در قوه قضاییه خبر داد وبا بسيار مهم خواندن اين لايحه گفت: اين لايحه...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=U_wjZj... ۱۳۹۴/۸/۷ -  4)حـده و تبـصره نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده وا . 4 قـانون اساسـي جمهـوري ( 831)و يكـصد و سـي و هـشتم ( 58)نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم اسلامي ايران هـا...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=_sTxQ4... ۱۳۹۴/۸/۷ -  مصوب سیاستهای کلی اصل چه ـ در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خـارجی سـهم طـرف خـارجی از سـقفهای 5تبصره .مندرج در این ماده مستثنی است ـ دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=CYDuY1... ۱۳۹۴/۸/۷ -  ( 4)نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره . 2 قانون ( 831)و يكصد و سي و هشتم ( 58)قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم »به جمهوري اسلامي ايران...  
PDF ماهنامه ویژه قوانین و مقررات آبان ماه 89-قوه قضاییه http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/.../aban89.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  ( 4)نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره . 2 قانون ( 831)و يكصد و سي و هشتم ( 58)قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم »به جمهوري اسلامي ايران...  
آئین نامه ستاد حقوق بشر.. http://dadsetani.dadiran.ir/Portals/dadsetani.ir/.../825.htm ۱۳۹۴/۲/۱۶ -  قوه قضائيه سيدمحمود هاشمي شاهرودي ___________________________ - منتشره در روزنامه رسمي شماره 16496 مورخ 25/7/1380 -اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قوه قضائيه...  
آئین نامه ستاد حقوق بشر.. http://dadsetani.dadiran.ir/Portals/dadsetani.ir/.../564.htm ۱۳۹۴/۲/۱۶ -  قوه قضائيه سيدمحمود هاشمي شاهرودي ___________________________ - منتشره در روزنامه رسمي شماره 16496 مورخ 25/7/1380 -اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قوه قضائيه...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=4tZuKz... ۱۳۹۴/۸/۷ -  ... معاون اول ریاست جمهوری منضم به شیوه نامه خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی 9831/1/52 می که در شغل عدم پرداخت مزایای شغل مربی آموزشیاری در ایا موضوع با 193 شماره رأی.  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=YnB3ag... ۱۳۹۴/۸/۷ -  قانون برنامه سوم ( 12)نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده آيين. 7 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 811-----گذاري خارجي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.