نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱۲۶ نتیجه (۰.۱۰۷ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.iust.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
دانشگاه علم و صنعت ایران - روابط عمومی دانشگاه http://www.iust.ac.ir/printme-112.14457.41801.fa.html ۱۳۹۴/۸/۷ -  چرا این کار را کرده اید. اگر اینچنین است نباید مسئولان بالاتر از من سؤال کنند؟ مگر می‌شود در نظام جمهوری اسلامی، یک دانشگاه هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد و مورد مؤاخذه...  
PDF . ش ا ی د نم ت رب ش به و ا وی خد س ردم هب م ت ی ا ت از هد س ی، د شت ا... http://www.iust.ac.ir/files/basijasatid/pages/naba11.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  از اینــرو دهــه فجــر کــه بی ــن آم ــدن خورشــید انق ــاب ب ــه وطــن ت ــا پی ــروزی قطع ــی آن اس ــت اهمی ــت بس ــزائی در تاریــخ ملــت عزیــز ایــران...  
PDF آئین نامه اجرایی نشریات دانشجویی-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/sca/.../aein_name_nashriyat.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۵ -  مصوبات آن نیز با رأي اکثریت معتبر است اعضاي داراي حق رأي، رسمی است و .م دستور جلسه توسط دبیر کمیته ارسال شودروز پیش از موعد جلسه با اعلا سه در زمان رسیدگی به...  
PDF ویژه نامه جشنواره شماره1-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/cultural_mng/.../vijefarhang1.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  جمهوری اسلامی را وجهۀ همت خود قرار داده اند، تقدیم می کنم و امید دارم در سال جدید، جامعۀ دانشگاهی کشور، خصوصا ًدانشگاهیان علم و صنعت ایران، با تلاش بی وقفه و ثمربخش...  
PDF شرح شرح اسرار اسرار و و رموز رموز خودی خودی-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/islamicar/sharh_e_asrar.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۶ -  اهالی كشمیر بودند كه از آنجا به منطقه یاهالی كشمیر بودند كه از آنجا به منطقه ی در همانجا رحلت نمود و حدوداً ده سال قبل از تشکیل كشوری به نام جمهوری در همانجا رحلت...  
PDF آئین نامه اجرایی نشریات دانشجویی-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/.../aein_name_nashriyat.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  مصوبات آن نیز با رأي اکثریت معتبر است اعضاي داراي حق رأي، رسمی است و .م دستور جلسه توسط دبیر کمیته ارسال شودروز پیش از موعد جلسه با اعلا سه در زمان رسیدگی به...  
PDF آئین نامه اجرایی نشریات دانشجویی-دانشگاه علم و صنعت ایران http://sca.iust.ac.ir/files/sca/.../aein_name_nashriyat.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  مصوبات آن نیز با رأي اکثریت معتبر است اعضاي داراي حق رأي، رسمی است و .م دستور جلسه توسط دبیر کمیته ارسال شودروز پیش از موعد جلسه با اعلا سه در زمان رسیدگی به...  
PDF ویژه نامه جشنواره شماره2-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/cultural_mng/.../vijefarhang2.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  نباید فراموش کنیم ک��ه این فرصتی اس��ت تا بتوانیم در این سنگر به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت کنیم. برای بنده افتخار است که بتوانم قدم کوچکی در کن��ار کار عظی��م...  
دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز کارآفرینی http://www.iust.ac.ir/printme.php?item=63.5786.30596.fa ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  روزنامه رسمی به چاپ رساند. نهاوندیان گفت: مجموعه عواملی که در اداره عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که خارج از عملکرد مدیران آنها باشد محیط کسب و کار نامیده می‌شود این محیط...  
PDF برنامه عمل سه ساله آیسسکو-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/international/.../isesco_1.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۱ -  عودي وزشي ربستان سع ايران سلامي آمو رياض، عر 102 اي اسلامي ي سازمان اس -2102بر 3-5102 در جمهوري 931  ١ مع عمومي دسامب 1-2 ل و بودجه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.