نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۴۵ نتیجه (۰.۱۸۴ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.iust.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
دانشگاه علم و صنعت ایران - دفتر همکاری‌های علمی صنعتی و فناوری http://www.iust.ac.ir/.../printme.php?item=9.406.20375.fa&c... ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ -  راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد موضوع اجرای پروژه امکان سنجی استفاده از سیستم مانیتورینگ و عیب یابی ماشین سوزن و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی و نیمه صنعتی...  
دانشگاه علم و صنعت ایران - دفتر همکاری‌های علمی صنعتی و فناوری http://www.iust.ac.ir/printme.php?item=9.406.20375.fa ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد موضوع اجرای پروژه امکان سنجی استفاده از سیستم مانیتورینگ و عیب یابی ماشین سوزن و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی و نیمه صنعتی...  
PDF نشریه پیام شماره 78-دانشگاه علم وصنعت ایران http://chem_eng.iust.ac.ir/files/site1/payam/Payam 78.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  ریزي و طراحي شهري منطبق بر الگوي اسلامي – ایراني. بدون ش��ك، حمایت جدي تر از نيروهای دانشگاهی و محققان از سوي دولت و موسسات صنعتي در سال جاري، موجب تداوم این روند و...  
PDF نشریه پیام شماره 78-دانشگاه علم وصنعت ایران http://ce.iust.ac.ir/files/site1/payam/Payam 78.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  ریزي و طراحي شهري منطبق بر الگوي اسلامي – ایراني. بدون ش��ك، حمایت جدي تر از نيروهای دانشگاهی و محققان از سوي دولت و موسسات صنعتي در سال جاري، موجب تداوم این روند و...  
دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و شهرسازی-دکتر مفیدی http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=11148 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ -  شهر”، تولد دوباره شهر اقلیمی- فرهنگی ایرانی ■ کارشناسی ارشد: “طراحی کالبد شهر در مناطق گرم و خشک”، با توجه به مسئله انرژی در کشورهای در حال توسعه مشاغل رسمی کنونی ■ عضو...  
دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و شهرسازی http://arch.iust.ac.ir/printme.php?item=27.7952.10256.fa ۱۳۹۶/۷/۳ -  در آغاز جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر فیضی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و...  
مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران - دانشگاه علم و صنعت... http://arch.iust.ac.ir/find.php?item=27.7952.10256.fa ۱۳۹۶/۵/۲۴ -  در آغاز جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر فیضی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و...  
PDF وحدت حوزه و دانشگاه-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/basijasatid/pages/naba10.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  9 دي ماه يــک ميتينــگ سياســي نبــود، راهپيمايــي هــا هــم نبــود بلکــه ميثاقــي دوبــاره ميــان مــردم بــا نظــام مقــدس جمهــوري اســامي ايــران آن ه ــم...  
PDF ند نقشه جامع علمی کشور-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/research/.../naghshe_jame_elmi.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران، چشم جمهوري اسلامي »انداز، در اين چشم. شود بيينهجري شمسي ت 4041افق ن يتمدن نـو ييفرهنگ و برپا يايو با اح يزال الهيايران با اتكال به...  
PDF 3- مشروطیت-دانشگاه علم وصنعت ایران https://www.iust.ac.ir/.../mashrotiat_az_manzare_naeeni.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  براساس فقه جعفری پیرامون ارکان قانونی یک حکومت روان و شرحی قمری هجری 1327بیع الاول درر ،لی شاهیل از فتح تهران و شکسته شدن استبداد صغیر محمد عسه ماه قباسلامی در ایران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.