نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۲,۷۳۲ نتیجه (۰.۰۸۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت rrk.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF شماره ٢٠٣١٨ روزنامه رسمی ١٣٩٣/٩/١٥ صفحه ١ عنوان مندرجات قوانین و... http://www.rrk.ir/Files/Laws/GHANOON 15 AZAR_1.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  بند :ـ تصويب كرد ٩٨٣١قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب لتي جهت مراكز سرپايي و تعرفه هاي خدمات درمان اعتياد در بخش دو تعرفه به شرح جداول پيوست...  
PDF شماره 20477 روزنامه رسمی 1394/4/4 صفحه ١ عنوان مندرجات قوانین و... http://www.rrk.ir/Files/Laws/263.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  WWW ٤٩٣١/۴/۴روزنامه رسمي RI.KRR.WWW ٢صفحه لحاظ عدول از مباني مرجع صالح در اجابت اين تظلم خواهي است که با ديوان به عنوان اف و وصول مبالغي اين چنيني بدون رعايت...  
PDF شماره ٢٠١٢٤ روزنامه رسمی ١٣٩٣/١/٢١ صفحه ١ عنوان مندرجات قوانین و... http://www.rrk.ir/Files/Laws/GHANOON 21 FARVARDIN_1.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي محسن محدثمديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ ٣٩٣١/١/٧١ ٠٠٠٩/٣٥٩١/٠٠١رهشما بخشنامه به واحدهاي قضايي و...  
PDF صفحه ٤ روزنامه رسمی ١٣٩٣/١٠/٢٩ شماره٣٥٣٠٢ ٨ وزارت فرهنگ و ارشاد... http://www.rrk.ir/Files/Laws/GHANOON 29 DEY_1.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  شود: شرايط عمومي كارشناسان و مشاوران به شرح زير تعيين مي ـ٣ماده الف ـ شرايط عمومي كارشناسان )اشخاص حقيقي(: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. ـ١ ـ نداشتن سوء...  
PDF شماره33502 روزنامه رسمی 1394/6/12 صفحه ١ شماره٢١٣٣٧/ت٢٥٢٢٥ه ١٣٩٤/٦/٨... http://www.rrk.ir/.../آيين‌نامه اجرايي تبصره اصلاحي بند _ب_ ماد... ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  و اجراي تعهدات قراردادي توسط طرف قرارداد خواهدبود .قانون حاكم بر همه قراردادها، قانون جمهوري اسلامي ايران خواهدبود ـ۲تبصره مايع واحدهاي صنعتي، و خوراك اهش خوراك...  
PDF شماره13502 روزنامه رسمی 1394/6/10 صفحه ١ شماره٠٠٣/٧٠٨١٢ ١٣٩٤/٤/٢٣... http://www.rrk.ir/Files/Laws/طرح جامع ـ تفصيلي شهر مردهك.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  WWW ۴۹۳۱/۶/۰۱روزنامه رسمي RI.RUOTSAD.WWW ۱۳۵۰۲شماره ٤٩٣١/٤/٣٢ ٧٠٨١٢/٠٠٣رهشما عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه شوراي در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر مردهك ريزي...  
PDF شماره27502 روزنامه رسمی 1394/7/28 صفحه ١ شماره ١٠٧١/٩٠ ١٣٩٤/٧/١٤... http://www.rrk.ir/Files/Laws/شماره دادنامه 816 الي 836.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  ٤٥ابطال ماده وضع عوارض بر عابر بانکها شهر همدان شوراي اسلامي بانک ملي ايران ٩٠٩/٢٩ ٥١ تعرفه عوارض محلي ٣٠٠٤٠١٠ کد ٥٣ ماده ٣و١ره ابطال تبص در خصوص عوارض کسب و...  
PDF صفحه ٤ روزنامه رسمی ١٣٩٣/٢/١٦ شماره٦٤١٠٢ با نقض رای معترﹲض عنه به... http://www.rrk.ir/Files/Laws/GHANOON 16 ORDIBEHESHT_1.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  WWW ٣٩٣١/٢/٦١روزنامه رسمي RI.KRR.WWW ٤صفحه ون مربوط يسيمجدد در کم يدگيت و ضرورت رسيعنه به ورود شکا ي معترضٌبا نقض رأ است. يوان قطعيد ي. رأشود ميحکم صادر ه...  
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران http://www.rrk.ir/Default.aspx?aspxerrorpath=ShowPage.aspx ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  .. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی...  
PDF شماره٨٩٥٠٢ روزنامه رسمی ١٣٩٤/٨/٣٠ صفحه ١ شماره ه/٤٨/٨٩٥ و ٥٩٩... http://www.rrk.ir/Files/Laws/راي شماره941ـ940.pdf ۱۳۹۴/۹/۲ -  صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحهاور بهرهمالي و ارتقاء :رساند مي استحضار به ٨٩٥٠٢شماره RI.RUOTSAD.WWW ٤٩٣١/٨/٠٣روزنامه رسمي RI.KRR.WWW ٢صفحه حداکثر استفاده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.