نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۹۲۶ نتیجه (۰.۱۱۸ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.dadiran.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=DuKdaL... ۱۳۹۴/۸/۷ -  قلمرو جمهـوری ( 22)قانون اصلاح ماده .2 اسلامی ایران قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خـارجی از قلمـرو جمهـوری ( 22)ده واحده ـ ماده ما :گردد ـ به شرح زیر اصلاح می4731/21/22اسلامی...  
PDF مصوبات مجلس شورای اسلامی-قوه قضاییه http://dadsara.dadiran.ir/Portals/.../15t.mosavabat.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  روزنامه ی رسمی شماره ی 52491 به تاريخ 81/8/0931. تعالی حقوق سال چهارم/ شماره ها ی 31و41/ مهر، آبان، آذر و دی 0931 صفحات 722 تا 713 41 1و ی 3 ها ره ما ش ق/...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=9WI7Aq... ۱۳۹۴/۸/۷ -  ایران و امارات. 1 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و . 2 22 امارات متحده عربی ن جمهوری اسلامی و قضایی در موضوعات مدنی...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=iMHsdz... ۱۳۹۴/۸/۷ -  برابـر بـا 7831 دی ماه 92ـ روز 1ماده به عنوان غزه نماد مقاومت فلسطین اعلام و همه سـاله در تقـویم ( قمری هجری 0341محرم .شود رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت می ـ وزارت...  
PDF ماهنامه ویژه قوانین و مقررات فروردین ماه 89-قوه قضاییه http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/.../891264128039.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  امور کیفری بـین دولـت جمهـوری اسـلامی . 4 و دولت جمهوری هند 67------------قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات. 5 های قوه قضائیه: بخش دوم...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=EVMh-k... ۱۳۹۴/۸/۷ -  اعلام نظر مقدماتی متعاقب بررسی قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و »الحاقی به ( 4)و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران و ( 831)صد...  
تقدیر از قوه قضائیه به عنوان برترین ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک... http://www.dadiran.ir/news/articleType/ArticleView/.../90596 ۱۳۹۸/۶/۱۱ -  . تقدیر به عمل آمد. در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ امسال، غرفه‌ی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به محوریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مشارکت روزنامه رسمی...  
PDF ماهنامه ویژه قوانین و مقررات اردیبهشت ماه 89-قوه قضاییه http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/.../ordibehesht89.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  اعلام نظر مقدماتی متعاقب بررسی قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و »الحاقی به ( 4)و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران و ( 831)صد...  
PDF دانلود-قوه قضاییه http://planning.dadiran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=j7kYqv... ۱۳۹۴/۸/۷ -  »دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که از این پس برقـراری همکـاری مـؤثر در زمینـه نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبـه و استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت...  
PDF ماهنامه ویژه قوانین و مقررات فروردین ماه 90-قوه قضاییه http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/.../farvardin90.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  5 قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری . 6 83 هند 74 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت آرای: ومدبخش دم جواز پرداخت کمک سود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.