نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۵۴ نتیجه (۱.۷۶۲ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت arums.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF مشاهده اسناد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1488602119-.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -جنب شهرك دادگستري–انتهاي خيابان دانشگاه–شهرستان اردبيل .فقط به صاحب شركت يا نماينده شركت با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي...  
PDF مشاهده اسناد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1488602831-.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  درماني استان اردبيل -ب ضـمانتنامه هـاي بـانكي رآن مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد...  
PDF لینک دانلود فایل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1495963748-.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  آردند ها در این مدت خود را از هر جهت براى مقابله با دشمن آماده مى بچه. بود هر روز ساعتى قبل از مغرب همه به صورت . تر بود هاى روحى و معنوى آه مهم طرف و از طرف دیگر...  
PDF ی ت اهی ارجا س یا س ط ب وا ض غذهی ت ش بخ تان س مار بی رد ور کش... http://arums.ac.ir/file/.../1561187253-1500966906-335.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  ع )،امام خمينی پارس آباد(بيمار ستان ر ضا روحانی (بيمار ستان علوی)، سو سن خو شبين )، فاطمی(بيمار ستان كبری م شکينی ح سن جعفری، :دان شگاه اردبیل )امام خمينی خلخال(بيمارستان...  
PDF مشاهده اسناد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1491203815-29-.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  نده مناقصه خواهد بودهزينه درج آگهي در روزنامه به عهده بر -ج .خواهد بوددفتر فني دانشگاه ممهور به مهرو آناليزها و نقشه هاي اجرايي مركز بهداشت شهرستان اردبيل(...  
PDF مشاهده اسناد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1526969658-.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  علوم پزشکی اردبيل موضوع مناقصه: -1 نعنبرا سلامت خدمات جامع مرکز احداث پروژه عمليات ساختمانی (شامل ابنيه ، تاسيسات برقی و مکانيکی و رمپ و پياده رو) شرح مختصري...  
PDF لینک دانلود فایل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1580974081-.pdf ۱۳۹۹/۱/۳ -  1 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل شبكه بهداشت ودرمان مشگين شهر مشگين شهر) عج(بيمارستان وليعصر يكيمونوگرا تارطاخمكتابچه...  
PDF مشاهده اسناد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1500188565-960411.pdf ۱۳۹۹/۱/۱۱ -  گردد در اردبيل دانشگاه علوم پزشكيكليه اسناد مناقصه ممهور به مهر -د بايد جمعـاً در جو بو الفو بصورت سربسته و لاك و مهر شده به شرح زير تهيه و تحويل گردد. پاكتهاي جو...  
PDF بوکلت سالمندان 98 (غیر پزشک)-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1565509856-98.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  دانشگاه علوم پزشکی آبادان 22. دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری 34. دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 32. دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی...  
PDF بررسی غلظت پراکسیدهای لیپیدی سرم به عنوان عامل خطر بیماری های عروق... http://ejournals.arums.ac.ir/jarums/article-1-446-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  ها از جمله آترواسكلروز ارتباط دارد سرطان، پيري و ساير بيماري بررسي ارتباط مالون به منظور اين مطالعه . دن اكسيد شده دخيل مي باشLDLهاي ديواره شريان و ليپوپروتئين ها...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.