نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳۵۴ نتیجه (۱.۷۶۴ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت arums.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF مشاهده اسناد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir/file/download/page/1491203893-.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  خواهد بود دفتر فني دانشگاه ممهور به مهرهاو نقشه هاي اجرايي و آناليز مركز بهداشت شهرستان اردبيل( كارفرما)ناد مناقصه ممهور به مهر كليه اس -د :و بصورت سربسته و لاك و...  
PDF مشاهده اسناد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir/file/download/.../1488602905-2-22-.pdf ۱۳۹۶/۸/۶ -  درماني استان اردبيل -ب نتنامه هـاي بـانكي رآن ضـما مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد...  
PDF بررسی غلظت پراکسیدهای لیپیدی سرم به عنوان عامل خطر بیماری های عروق... http://jarums.arums.ac.ir/article-1-446-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  ها از جمله آترواسكلروز ارتباط دارد سرطان، پيري و ساير بيماري بررسي ارتباط مالون به منظور اين مطالعه . دن اكسيد شده دخيل مي باشLDLهاي ديواره شريان و ليپوپروتئين ها...  
PDF دستور العمل نسخه 03 برنامه شهری-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1507628030-03-phc-.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  دهند میرا نشان و همه لزوم تغییر ساختار در مراکز شهري بالا بودن سطح سواد و در کنار بخش وسیعی از مردم از خدمات ارائه شده در نظام شبکه نبودن گستردگی مناطق شهري و...  
PDF زارش یک مورد موکوسل سینوس ماگزیلاری-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://jarums.arums.ac.ir/.../sadeghian-A-10-27-565-874988f.pdf ۱۳۹۳/۴/۱۲ -  مخاط فضای داخل سینوس و تمام دیواره ها طبیعی بود. Natvig 1 174 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره پنجم، شماره دوم، تابستان 1384 توسط لوند1...  
PDF طب سوزنی-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir/file/.../1493790686-acupuncture-.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  استفاده در نتيجه می توان از نقطه ای كه بر روی مردین ریه قرار دارد و آن نقطه با خود عضو ریه در ارتباط می باشد جهت درمان بيماریهای ریه باشد راهمچنين در سایر مردین...  
PDF کنترل وپیشگیری ا ز بیماریهای تنفسی-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1541228918-.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  جهانگيری در مراكز ارائه خدمات بهداشتي درماني راهنماي خلاصه ترجمه : دکتر محمد نصر دادرس دکتر محمود سروش مركز مديريت بيماريهاي واگير اداره مراقبت بيماريهاي واگير فروردين...  
PDF ضوابط اجرائی بخش تغذیه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1541222518-.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  ع )،امام خمينی پارس آباد(بيمار ستان ر ضا روحانی (بيمار ستان علوی)، سو سن خو شبين )، فاطمی(بيمار ستان كبری م شکينی ح سن جعفری، :دان شگاه اردبیل )امام خمينی خلخال(بيمارستان...  
PDF متن کامل [PDF 955 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://healthjournal.arums.ac.ir/.../browse.php?a_id=57&slc... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  عصــبانیت و تحریــک پــذیری افــراد بشــود منظور لازم نیست صدا حتماً شدید باشد بلکه تیک تاک یک ساعت دیواری در یک سالن انتظار کافی اسـت کـه عصبانیت و اثر کرده...  
PDF آیین نامه آرامستان-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir/opencms/export/sites/default/fa/.../3.pd... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  g: وب سایت 120-21210936: نمابر 120- 63210936 : تلفن 6153378141 اتحادیه آرامستانهای کشور – 5طبقه – 71 پلاک -خیابان نادری -بلوار کشاورز -تهران : آدرس اتحادیه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.