نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳۵۴ نتیجه (۰.۳۸۸ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت arums.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF فراوانی کنه های آرگازیده و ایگزودیده و تعیین سطح حساسیت آنها نسبت به... http://ejournals.arums.ac.ir/jarums/article-1-277-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  دارندبه انسان و حيوان ها نقش مهمي در انتقال بيماريهاي مختلف كنه:زمينه و هدف جمـع آوري بـه اقـدام در اين تحقيـق استان اردبيل شهرستانهاي از كنگو كريمه ي دهنده...  
PDF چک لیست بهداشتی وحفاظتی-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir/opencms/export/sites/default/fa/.../1.pd... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  پرسنل در بیمارستان بصورت تفکیک شده ومتناسب با تعداد کارکنان می باشد؟ 91 دیوارهای محل استراحت ورختکن کارکنان ازنظر بهداشتی دارای شرایط مناسب می باشد؟ 02 دیوارهای آبدارخانه...  
PDF لینک دانلود فایل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1495956963-.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  دگر ام در برهوت خويش من گم شده من براى با خود بودن محتاج نگاه آنجى از دو ديوارم خورند هاست در التماس هم ترك مى آه سال روزى فرو خواهند ريخت شايد مدفون بمانم...  
PDF راهنمای ارزیابی اولیه اعصاب-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1575447328-.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  غیر است ای عقیده و باور هذیان: صورت وجود هذیان در بیمار نوع آن را بر اساس موارد زیر تعیین نمایید .عقیده نادرستی مبنی بر اینکه خود شخص،دیگران یا جهان وجود ندارد یا...  
PDF راهنمای ارزیابی روان کودک-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1575447661-.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  بیمار نو آن را بر اساس موارد زیر تعیین نماییدصورت وجود هذیان در .عقیده نادرستی مبنی بر اینکه خود شخ ،دیگران یا جهان وجود ندارد یا رو به فنا است:)citsilihin(هذیان نیست...  
PDF راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی-دانشگاه... http://arums.ac.ir/file/download/page/1557817412-.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  18925418-64125418تلفنهای تماس:  بر اساس واناتیح نیا به مربوط ژهیو تملاحظا مذکور، ۀمیضم الحاق زمان تا است لازم مذکور واناتیح با کار در ژهیو یدامپروراقدامات «شامل حاضر...  
PDF آئین‌نامه‌تأسیس‌و‌بهرهبرداری‌مرکز‌تحت‌حاد‌توانبخشی‌ مستندات... http://arums.ac.ir/file/download/page/1561365243-.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  گرددسیس میأروزی تصورت شبانهه وزارت ب :بیمارستان به دو صورت زیر دارد با توجه به محدودیت ارائه خدمات بستری در مرکز، نیاز به پشتیبانی -1 تبصره .باشدصورتی که مرکز در...  
PDF لینک دانلود فایل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/file/download/page/1495962985-.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  ر چه بهتر به مقدمات نماز رهنمون شده استو آردار خويش، مسلمانان را در آشنايى و عمِل ه . توان سخنان و نحوه عملكرد آن امام همام را در مقدمات نماز، در محدوده طهارت و...  
PDF جدول راهنمای طراحی معماری فضاهای بخش تصویر برداری رادیو-دانشگاه علوم... http://arums.ac.ir/file/download/page/1575530598-.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  بايد در اين محل در نظر گرفته ود 2.0سنگ پهک بضخامت سانتيمتر کفپوش وينيليا سنگ پهک به : قرنيز 1و بضخامت 21ارتفاع سانتيمتر سنگ به : بدنه ديوار سانتيمتر...  
PDF دستورالعمل مشاغل خانگی-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir/opencms/export/sites/default/.../23.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  و به رنگ روشن باشدتمیز دیوارها باید صاف، بدون ترک خوردگی، -8ماده در کارگاههای خانگی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند یا طبیعت کار طوری است که باعث آلودگی - 9ماده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.