نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳ نتیجه (۱.۷۲۹ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت jhad.kmu.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://jhad.kmu.ac.ir/.../browse.php?a_id=72&sid=1&slc_... ۱۳۹۷/۱/۴ -  4، سمیٍ سادات مًسًی4، لیلا شامبًلی3، مصطفی علیزادٌ2، امیزحسیه محًی1حسیه جعفزی مىصًریان چکیده . سيد یبتٍ متماس مت یطت یمح ست یص َایىذٌیآلا هیتش عمذٌ اص یکی یي سوگشص...  
PDF مکان سنجی کشبن فعال استخشاج شذه اص بشگ کهوس به عنوان جارب جذیذ دس حزف... http://jhad.kmu.ac.ir/.../browse.php?a_id=72&sid=1&slc_... ۱۳۹۷/۱/۴ -  4، سمیٍ سادات مًسًی4، لیلا شامبًلی3، مصطفی علیزادٌ2، امیزحسیه محًی1حسیه جعفزی مىصًریان چکیده . سيد یبتٍ متماس مت یطت یمح ست یص َایىذٌیآلا هیتش عمذٌ اص یکی یي سوگشص...  
PDF مکان سنجی کشبن فعال استخشاج شذه اص بشگ کهوس به عنوان جارب جذیذ دس حزف... http://jhad.kmu.ac.ir/article-1-72-en.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۷ -  4، سمیٍ سادات مًسًی4، لیلا شامبًلی3، مصطفی علیزادٌ2، امیزحسیه محًی1حسیه جعفزی مىصًریان چکیده . سيد یبتٍ متماس مت یطت یمح ست یص َایىذٌیآلا هیتش عمذٌ اص یکی یي سوگشص...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.