نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۰ نتیجه (۰.۰۶۴ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.msrt.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
دانشگاه صنایع ومعادن ایران-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری https://www.msrt.ir/fa/grid/195/دانشگاه-صنایع-ومعادن-ایران ۱۳۹۷/۴/۸ -  دانشگاه سمت نام و نام خانوادگی تلفن دانشگاه صنایع ومعادن ایران رئیس دانشگاه دکترمجید صفرجوهری ۲۲۸۳۰۲۲۴ اطلاعات بیشتر دانشگاه صنایع ومعادن ایران مدیرروابط عمومی...  
PDF چالش های مدیریتی و حقوقی مناطق تحت حفاظت استان زنجان-وزارت علوم،... http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1056-207139.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  دهند مي رژيم حقوقي را تشكيل است خاص كه صرفاٌ در اين مناطق مورد اعمال يها قانونمذكور ف غير مجاز دام، استقرار، اكتشاف و بهره برداري از صـنعت و يسازمان حفاظت محيط...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-806-175825.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۷ -  در نهایت باید گفت که در این پژوهش نتایج حاکی از آن است که وابستگی دنباله پایینی بهتر عمل می گریز مهم است و به طور اساسی با دیگر معیارهای ریسک گذاران ریسکپایینی از...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1214-221854.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  همچنیــن کاخ ها و بناهای حکومتی مهمی در این دوره ساخته شدند. قصرهای حکومتی با دارا بودن فضاهایی نظیر دیوانخانه، شمس العماره، جبه خانه، توپخانه، حرم خانه و معلم...  
XLS دانلود اطلاعات تماس مدیران همه مراکز و دانشگاهها-وزارت علوم، تحقیقات... https://www.msrt.ir/managerContactInfo.xlsx ۱۳۹۷/۳/۶ -  . بابائی زاد ۳۳۶۸۷۷۱۳ ۳۳۶۸۷۷۱۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری معاون پژوهشی وفناوری دکترغلامعلی رنجبر ۳۳۶۸۷۴۴۲ ۳۳۸۲۲۷۱۵ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1214-221854.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  همچنیــن کاخ ها و بناهای حکومتی مهمی در این دوره ساخته شدند. قصرهای حکومتی با دارا بودن فضاهایی نظیر دیوانخانه، شمس العماره، جبه خانه، توپخانه، حرم خانه و معلم...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2568-370388.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  مم ییصدرا ها به فلسف آن ههم هرا را . طذا بجرا اسرت کره ایرن پرسرت باشد تحقی خاد او روشصدرا و یها آمتهه ام و طرتاهم آن کر اج، احیاه فطرج، مقتض یا در آثار پرشمار...  
معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان اموردانشجویان منصوب شد-وزارت علوم،... https://www.msrt.ir/.../معاون-بورس-و-دانشجویان-خارج-سازمان-امور... ۱۳۹۶/۴/۲۴ -  عالی علمی- کاربردی وزارت صنایع ومعادن و موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت ،رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه‌های جنوب ، جنوب شرق و جنوب غرب، ودبیر هیات امنای دانشگاه‌های...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-676-444978.pdf ۱۳۹۷/۶/۷ -  يديامور حقيقت و يامور روحان يع علمياما موضوع صنا. شوديرا شامل م... ي ومعادن و حجار egdelwonK .1 enilpicsiD .2 yhposolihP .3 egdelwonK .4 دوم، شماره ششمسال...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1365-238162.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  جبران نسبت خاصی از بدهی نیاز دارند اين باشرررد. میرزش شررررکت از ارزش موجود در بحران که نشررران دهنده تفاوت مورد انتظار ا است که شواهد تجربی ان به وسیله وی برای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.