نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۴۷ نتیجه (۰.۰۸۷ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.saamad.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
زیرپورتال مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری/رئيس مركز ارتباطات مردمي... http://www.saamad.ir/.../ShowPage.aspx?Object=News&Category... ۱۳۹۶/۲/۳۰ -  محمديان درباره ضرورت اطلاعرساني درباره بحث سامانه سامد گفت: ما به دنبال اين هستيم تا با اطلاعرساني گسترده مردم را از توانمندي‌هاي اين سيستم آگاه كرده و بتوانيم...  
سامد-زیرپورتال Cila http://saamad.ir/Portal/home/?2158/زیرپورتال-Cila ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  1396/4/14 چهارشنبه معرفی کانال تلگرامی اطلاع رسانی درباره منابع علمی حقوق فرانسه [بيشتر] تقاضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری برای نظر مشورتی...  
PDF سامد-مجله حقوقی بین المللی http://saamad.ir/Portal/file/?156185/53_compelete.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  را سامان بخشد زيرا اين اسناد بين ها و احياناً ساير تابعان حقوق بيندولت ت كه گرچه غفلت كرد اين اس موضوع نبايد از آن اي كه در ايننكته. استتابعان مذكور ست كه ا 3مندزمان...  
PDF سامد-مجله حقوقی http://saamad.ir/Portal/file/?2564/34.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  پيش ي در هر رارجاع آن به داو به اموال عمومي و دولتي يا صلح دعاوي راجع »: دارد ايران مقرر مي در مواردي كه طرف .برسد وزيران است و بايد به اطلاع مجلس تأهيمورد موكول به...  
سامد-درباره مرکز-معرفی مرکز http://saamad.ir/portal/home/?generaltext/16325/.../معرفی مرکز ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  تصمیم سازی و نظارت، افزایش بهره وری سازمانی در نهاد ریاست جمهوری و همچنین کاهش زمان تعاملات بین دستگاهی، پاسخگویی و اطلاع رسانی به دستگاه‌های اجرایی کشور و مردم را فراهم...  
DOC «کتابخانۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی»-سامد http://saamad.ir/Portal/file/.../list-of-persian-journals.doc ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  «کتابخانۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی» عناوین نشریات حقوقی فارسی موجود در کتابخانه فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی (ریاست جمهوری) فصلنامه قضایی و حقوقی معاونت قضایی...  
سامد-Print http://www.saamad.ir/.../PrintPage.aspx?Object=News&Categor... ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ -  محمديان درباره ضرورت اطلاعرساني درباره بحث سامانه سامد گفت: ما به دنبال اين هستيم تا با اطلاعرساني گسترده مردم را از توانمندي‌هاي اين سيستم آگاه كرده و بتوانيم...  
PDF سامد-مجله حقوقی بین المللی http://saamad.ir/Portal/file/?156184/54.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  امریکا هاي خارجی و قوانین مرتبط مدنی علیه دولت علیرضا ظاهري کنوانسـیون ویـن 63هاي ثالث با نگاهی به ماده معاهدات موجد حق براي دولت  761 راجع به حقوق معاهدات حمید...  
PDF سامد-مجله حقوقی بین المللی http://saamad.ir/.../International-Law-Review-50-Complete.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  شرايط خاصي برخلاف اين اصل موافقت ها ندارند مگر آنكه دولت حقوق ويژه دولت هاي حاكميتي دولت بر اين مبنا، صرف ورود دولت به عقد قرارداد با طرف خصوصي ويژگي. نمايند است كه...  
PDF سامد-مجله حقوقی بین المللی http://saamad.ir/Portal/file/?64654/48.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  منتشر مي« علمي ـ پ ژوه شي »با درجة 64المللي از شمارة مجلة حقوقي بين دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي (ستنادي علوم جهان اسلام)پايگاه ا CSIشده در نمايه 2931...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.