نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۷۷۰ نتیجه (۰.۲۵ ثانیه)
نتایج وب
Magiran | Archives of Iranian Medicine، Volume:14 Issue:1,... https://www.magiran.com/volume/58655 ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  Nikeghbalian, B. Pournasr, N. Aghdami, A. Rasekhi, B. Geramizadeh, S. M. K. Hosseini-Asl, M. Ramzi, F. Kakaei, M. Namiri, R. Malekzadeh, A. Vosough Dizaj, S. A. بیشتر
PDF Full text-مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری http://oldpubj.ricest.ac.ir/.../179.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  CAPE was administrated (1 μg/kg/day, ip) for 5 weeks. Bile Duct Ligation (BDL) was applied in order to induce cirrhosis. Five weeks after surgery, left... بیشتر
PDF دانشگاه ع.پ اصفهان.. http://med.mui.ac.ir/basic/imuno/AndalibCV.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ -  Transfusion. 2005; (Poster) Authors: Andalib, AR. Pourazar A., Karimzadeh, H , Oreizy F. Ghavami-Nejad, A, Pournasre-khakbase, B. CURRICULUM VITAE, ALI REZA... بیشتر
PDF -انستیتو پاستور ایران http://en.pasteur.ac.ir/.../1ShokrgozarPublicationsupto2014.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  (IF=2.05) 223-Vosough M, Omidinia E, Pournasr B, Kadivar M, Aghdami N, Shokrgozar MA, Baharvand H. Generation of Functional Hepatocyte-Like Cells from Human Pluripotent Stem... بیشتر
Ameliorating effect of encapsulated hepatocyte-like cells derived... http://ijbms.mums.ac.ir/article_11241.html ۱۳۹۷/۵/۹ -  158:349-359. 31. Asgari S, Moslem M, Bagheri-Lankarani K, Pournasr B, Miryounesi M, Baharvand H. Differentiation and transplantation of human induced pluripotent stem... بیشتر
PDF www.ajmb.org-Full Text - PDF http://www.ajmb.org/pdf/en/fulltext/226.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  Thus, they are considered as an infinite source for the production of vital matured cells in vitro and might be used as a main component in the cell therapy 5. بیشتر
ارای هدلی بزای تَسع فی آفزیٌی در ضزکت ای داًص بٌیاى ایزاًی-معاونت... http://isti.ir/uploads/71_3728.pdf/ ۱۳۹۴/۴/۱۸ -  4[ وـٛس اص خبسج دس ؿذٜ ا٘تخبة ثٝ ثبصاسٞبی ٘فٛر ٚ ٔـتشی سضبیت افضایؾ ٚوبس ٚ دس ٟ٘بیت دس ٞب، چٝ دس وؼت تٛا٘ذ ٔٛخت افضایؾ وبسآفشیٙی چٝ دس ػبصٔبٖ یىی اص اثضاسٞبی ثؼیبس... بیشتر
مجله تفریحی | دانلود عکس بازی آهنگ فیلم کلیپ کتاب اخبار بازیگران مدل... http://batismaterial.ir/page/99/ ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  در این پست این اشتباهات را برای شما بیان می کنیم تا آن ها را از ذهن خود دور کنید : 1- آب سرچشمه جوانی است زمانی نوشیدن آب می تواند از چروک شدن پوست شما جلوگیری کند... بیشتر
A Quick update from the Past to Current Status of Human Pluripotent... http://modernmedlab.com/article-1-58-en.html ۱۳۹۶/۹/۷ -  Vosough, E. Omidinia, M. Kadivar, M.-A. Shokrgozar, B. Pournasr, N. Aghdami and H. Baharvand, Stem Cells Dev., 2013, 22, 2693–2705. [DOI:10.1089/scd.2013.0088] [PMID]... بیشتر
مجله تفریحی | دانلود عکس بازی آهنگ فیلم کلیپ کتاب اخبار بازیگران مدل... http://sana-institute.ir/page/50/ ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  ... Cached Translate this page بیشتر بیماران همیشه درباره اینکه آیا کاندید خوبی برای جراحی زیبایی بینی هستند ترید... بیشتر
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.