نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۰۴ نتیجه (۱.۷۵۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www2.zrec.co.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF منبع مسابقه 3 پیامهای قرآنی-شرکت برق منطقه ای زنجان https://www2.zrec.co.ir/.../منبع مسابقه 3 پیامهای قرآنی.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۴ -  882 فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا کتابنامه به صورت زیر نویس ي ملی ایران:فهرست نویسی پیش از انتشارکتابخانه هاي قرآن براي...  
PDF منبع مسابقه 110 پرسش و پاسخ درباره نماز-شرکت برق منطقه ای زنجان https://www2.zrec.co.ir/.../منبع مسابقه 110 پرسش و پاسخ درباره ... ۱۳۹۷/۴/۲۴ -  ºBµ³‾Bz‾ ³ªµ ///° ±‾Ap °j ³T{Aj ³ Ø]±U /SwA ¬C ºAjA ³M so±« »‾Bv‾A oµ ³" ¬BdLw ºAki oÇYA BÇ« ¬BÇ] ° b°n nj [½nkU ³M ,_±Si ° _±zi ¼ªµ ³" k¼{BM nj (_)»¦î ¨B«A /k®"»« éUA±T«...  
PDF آیین نامه تعرفه های تکمیلی.pdf-شرکت برق منطقه ای زنجان https://www2.zrec.co.ir/.../آيين نامه تعرفه هاي تکميلي.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۴ -  رسانی و تحویل آن به پایين دست سيستم تعبيه می گرددبرق از بالادست سيستم برق :شمول مفاد این آیين نامه به شرح ذیل دسته بندی می شوند فيدر در مورد خط فشار متوسط...  
PDF لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور مصوب 3-شرکت برق منطقه... https://www2.zrec.co.ir/.../لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آ... ۱۳۹۷/۴/۲۴ -  خص دستور دهنده اجرا خواهد شدشخص ديگري بوده كه در اين صورت مجازات مقرر درباره ش براي كارگران و افرادي نيز كه به دستور ديگـري در ( 1) مجازات پيش بيني شده در ماده...  
PDF فرم اعلام همکاری در طرح ذخیره عملیاتی.-شرکت برق منطقه ای زنجان https://www2.zrec.co.ir/.../فرم همکاري در طرح ذخيره عملياتي.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۴ -  قطع احتمالي برق قرار مي گيرند ابط طرح ذخيره عملياتي بر اساس نظام نامه طرح ذخيره عملياتيشرايط همكاري و ضو -3 ءتاريخ و امضا( : مشترك)نام و نام خانوادگي...  
اخبار مهم وزارت نیرو و توانیر - همه موارد-شرکت برق منطقه ای زنجان https://www2.zrec.co.ir/.../AllItems.aspx?View={4e70e997-0eba-4... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  وزير نيرو با بيان اينکه نيروگاه هاي بادي سه درصد از نيروگاه هاي نصب شده جهان را به خود اختصاص داده اند، اظهار داشت: از مجموع کل نيروگاه هاي تجديدشونده که در هر سال...  
PDF لضیم باصوگشی دس تىظیمات ممایمت پایذاسساص سلٍَای دیفشاوسیلی امپذاوس... https://www2.zrec.co.ir/.../مجيد كاظمي.pdf?Mobile=1&Source=... ۱۳۹۷/۴/۱۹ -  دس اوتُا بش طبك وتایج کسب شذٌ، اَمیت ایه محاسبات جُت جلًگیشی ممايمت پایذاسساص بشاس اص ػملکشد اشتباٌ سلٍ دس خطای خاسج صين آيسدٌ شذٌ است. یذیلکلمات ک جشیان ،...  
اخبار مهم وزارت نیرو و توانیر - همه موارد-شرکت برق منطقه ای زنجان https://www2.zrec.co.ir/Lists/TavanirNews ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  ​ راه اندازی ده واحد نیروگاهی جدید در کشور مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از بهره برداری 10 واحد جدید نیروگاهی با ظرفیت تولید بیش از یکهزارو 300 مگاوات برق تا پیش...  
PDF جذب کارآموز.pdf-شرکت برق منطقه ای زنجان https://www2.zrec.co.ir/SiteAssets/Lists/.../جذب کارآموز.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۴ -  به صنعت ارسال مي كند و همچنين براي درخواست دانشجو معرفي نامه به صنعت صادر مي كند و صدور معرفي نامه به صنعت، صنعت مي تواند پس از ارسال درخواست دانشجو به صنعت توسط...  
پایگاه خبری - Home-شرکت برق منطقه ای زنجان https://www2.zrec.co.ir/PR/SitePages/Home.aspx?p=41 ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  ماموریت روابط عمومی اقدامات روابط عمومی سازمان هادر قالب مجموعه ای ازفعالیتهای ارتباطی صورت میگیرد که می توان آنها را تحت عنوان شاخصهای گوناگون مانند: اطلاع رسانی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.