نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۰۵ نتیجه (۰.۴۰۳ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13970309151446978.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  CharismaETF-U.F.S.  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... http://scetf.ir/FundData/Articles/13970219132459207.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  CharismaETF-U.F.S.  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13970219132459207.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  CharismaETF-U.F.S.  
PDF صورت مالی منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما... http://scetf.ir/FundData/Articles/13960726104847785.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  مانده كمترين به توجه با روزانه طور به بانكي سپرده سود همچنين اوراق همان نرخ سود از استفاده با بانكي سپرده هاي گواهي و سپرده الحساب علي يا ثابت درآمد با بهادار اوراق...  
PDF صورت مالی منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13960726104847785.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  مانده كمترين به توجه با روزانه طور به بانكي سپرده سود همچنين اوراق همان نرخ سود از استفاده با بانكي سپرده هاي گواهي و سپرده الحساب علي يا ثابت درآمد با بهادار اوراق...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... http://scetf.ir/FundData/Articles/13970208160425249.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  زِٚتی اٚراق ٔطاروت آذزیٗ سالا٘ٝ اِحساب ػّی سٛز ٘زخ اس استفازٜ تا ٔاٜ، 8 ظزف حساوثز ٚ پذیزسزٔایٝ ضزوت تٛسظ سٛز ضٛز. زرآٔسٞا ٔٙظٛر ٔی سایز حساب تٝ سٔاٖ ٌذضت تا اسٕی ارسش...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13970208160425249.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  زِٚتی اٚراق ٔطاروت آذزیٗ سالا٘ٝ اِحساب ػّی سٛز ٘زخ اس استفازٜ تا ٔاٜ، 8 ظزف حساوثز ٚ پذیزسزٔایٝ ضزوت تٛسظ سٛز ضٛز. زرآٔسٞا ٔٙظٛر ٔی سایز حساب تٝ سٔاٖ ٌذضت تا اسٕی ارسش...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29... https://www.scetf.ir/.../13951228115340120گزارش_عملکرد_صندوق_سر... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29... http://scetf.ir/.../13951228115340120گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به...  
PDF صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه... http://scetf.ir/FundData/Articles/20200118171908922.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  درآمدها منظور می سایر حساب به زمان گذشت با اسمی ارزش و شده تنزیل یا ثابت درآمد با بهادار اوراق شده تضمین سود ب:الحساعلی یا بتدرآمد ثا با بهادار اوراق و بانکی سپرده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.