نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۰۵ نتیجه (۰.۰۸۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 (... http://scetf.ir/FundData/Articles/20190424172619200.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما صورت های مالی 7931 اسفندماه 92برای سال مالی منتهی به تاریخ مالی منتهی به ‌ٍَا 696,396,329,7 -0%00.81-%28.25)1(باصدٌ‌مياوگيه‌سشماي...  
PDF صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه... http://scetf.ir/FundData/Articles/20200118171908922.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  درآمدها منظور می سایر حساب به زمان گذشت با اسمی ارزش و شده تنزیل یا ثابت درآمد با بهادار اوراق شده تضمین سود ب:الحساعلی یا بتدرآمد ثا با بهادار اوراق و بانکی سپرده...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 (... http://scetf.ir/.../13960203165100751صورت_های_مالی_برای_سال_مال... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  ٔطاروت آذزیٗ سالا٘ٝ اِحساب ػّی سٛز ٘زخ اس استفازٜ تا ٔاٜ، 8 ظزف حساوثز ٚ پذیزسزٔایٝ ضزوت تٛسظ سٛز ضٛز. زرآٔسٞا ٔٙظٛر ٔی سایز حساب تٝ سٔاٖ ٌذضت تا اسٕی ارسش ٚ ضسٜ تٙشیُ...  
PDF صورتهای مالی صندوق با سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره میانی 6ماهه... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/20191021174954228.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  با دریافتنی سود مبلغ نشده، دریافت و یافته تحقق سهام سود فعلی ارزش ارزش بین تفاوت. شودمی تنزیل درصد 5 علاوه به دولتی اوراق مشارکت آخرین سالانه الحسابعلی سود نرخ از استفاده...  
PDF صورتهای مالی صندوق با سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره میانی 6ماهه... http://scetf.ir/FundData/Articles/20191021174954228.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  با دریافتنی سود مبلغ نشده، دریافت و یافته تحقق سهام سود فعلی ارزش ارزش بین تفاوت. شودمی تنزیل درصد 5 علاوه به دولتی اوراق مشارکت آخرین سالانه الحسابعلی سود نرخ از استفاده...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29 http://scetf.ir/.../13951228115523244گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  سهام و قابل معامله) (در کاریزما سپهرگذاری گزارش عملکرد صندوق سرمایه 9296 اسفند 29روزه منتهی به 16ماه و 5مالی برای دوره...  
PDF قابل معامله سپهر کاریزما صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/20200329104535716.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  درآمدها %19/58%001960,431,452,143,1 جمع قابل معامله سپهر کاریزما صورت وضعیت درآمدها براي ماه منتهی به 92/21/8931 2- درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها نام سهام...  
PDF قابل معامله سپهر کاریزما صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به... http://scetf.ir/FundData/Articles/20200329104535716.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  درآمدها %19/58%001960,431,452,143,1 جمع قابل معامله سپهر کاریزما صورت وضعیت درآمدها براي ماه منتهی به 92/21/8931 2- درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها نام سهام...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29 https://www.scetf.ir/.../13951228115523244گزارش_عملکرد_صندوق_سر... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  سهام و قابل معامله) (در کاریزما سپهرگذاری گزارش عملکرد صندوق سرمایه 9296 اسفند 29روزه منتهی به 16ماه و 5مالی برای دوره...  
PDF صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/20200118171908922.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  درآمدها منظور می سایر حساب به زمان گذشت با اسمی ارزش و شده تنزیل یا ثابت درآمد با بهادار اوراق شده تضمین سود ب:الحساعلی یا بتدرآمد ثا با بهادار اوراق و بانکی سپرده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.