نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۷۰۷ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت craqe.com انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF مجموعه مقالات چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت درنظام دانشگاهی http://craqe.com/uploads_content/1397/710_1.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF  دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (گروه آزمایشی علوم... http://craqe.com/uploads_content/1397/863_1.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ارائه اين خدمات اطلاع حاصل نمايند نمايند، از ارائه خوابگاه، وام اقدام به پذيرش دانشجو مي 7931كه در آزمون سراسري سال ( شبانه)هاي نوبت دوم ها و مؤسسات آموزش عالي مجري...  
PDF دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (گروه آزمایشی علوم... http://craqe.com/uploads_content/1397/862_1.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ارائه اين خدمات اطلاع حاصل نمايند نمايند، از ارائه خوابگاه، وام اقدام به پذيرش دانشجو مي 7931كه در آزمون سراسري سال ( شبانه)هاي نوبت دوم ها و مؤسسات آموزش عالي مجري...  
PDF مجموعه مقالات دوازدهمین همایش و نخستین کنفرانس بین المللی ارزیابی... http://craqe.com/uploads_content/1397/727_1.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  هیهت (س)ارهزلا هاگشناد درکلمع شیاپ و یبایزرا زکرم یجنس رابتعا ،یبایشزرا ،تاقیقحت زکرم روشک شزومآ شجنس نامزاس یلاع شزومآ تیفیک نیمضت و یدمحم اضر ترکد :یملع راتساریو ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۹-۲۸۴-۱...  
PDF - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی... http://craqe.com/uploads_content/1397/742_1.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  39هاي مربوط در آزمون سال ود فقط يك بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميهاند، در صورت انصراف از رشته قبولي خقرار گرفته پرديس خودگردانمجازي و :اتباع خارجيپذيرش (...  
PDF دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 (دفترچه... http://craqe.com/uploads_content/1397/772_2.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ًاطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبت -6 .در اين آزمون را ندارند و شركت نام ثبت اند، حق شده پذيرفته هاي روزانه در دوره 4931ارشد سال كارشناسي در آزمون كه داوطلباني -7 نزد...  
PDF دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 (دفترچه... http://craqe.com/uploads_content/1397/779_2.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  درخواست وي ترتيب اثر داده نخواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از داوطلب سلب خواهد شد .عمل نحوه تكميل تقاضانامه اقدام نماينددستورال 42و 32 هايداوطلبان قبل از درج معدل نسبت...  
PDF دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 (دفترچه... http://craqe.com/uploads_content/1397/779_1.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  آزمون را ندارند و شركت نام تثب اند، حق شده پذيرفته هاي روزانه در دوره 5931ارشد سال كارشناسي در آزمون كه داوطلباني -3 .ددر اين آزمون را ندارن نام و شركت ، حق ثبتكارشناسي...  
PDF دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 (دفترچه... http://craqe.com/uploads_content/1397/766_3.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  شركت نام ثبت اند، حق شده پذيرفته هاي روزانه در دوره 3931ارشد سال كارشناسي در آزمون هك داوطلباني -6 نـزد خـود پـس از مطالعـه منـدرجات آن، آنـرا گيري يك نسخه پرينت از تقاضانامه...  
PDF - دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری 1398... http://craqe.com/uploads_content/1398/1794_1.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  و بررسي سوابق علمي و پژوهشي(براي مرحله دوم هاي انتخابي دارا و محل حدنصاب نمره علمي لازم را در كدرشته -3 در مرحله دوم آزمون )مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي( در يك...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.