نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۸۹۱ نتیجه (۱.۷۶۷ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.satba.gov.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق | وزارت نیرو-ساتبا http://www.satba.gov.ir/ ۱۳۹۸/۹/۷ -  بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۵۳ فهرست قراردادها و پروانه های تجدیدپذیر فهرست نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک احداث شده در کشور توسعه پایدار 3 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به...  
PDF -ساتبا-m04 Min. wind-m04 Max. wind speed-asfarayen datetime Ave. wind... http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/.../1106_orig.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۳ -  8 3.1 2.4 0.12 3.3 3.8 2.7 0.2 3.2 3.5 2.8 0.11 99 0.12 113 0 -5.2 74 0 01/01/2008 0:10 2.4 2.6 2.1 0.12 2.8 3.2 2.5 0.16 3.1 3.4 2.8 0.11 88 0.29 108 0.17 -5.6 77...  
PDF -ساتبا-m04 Min. wind-m04 Max. wind speed-nosratabad dateTime Ave.... http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/.../1156_orig.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  68 0 0 0 0 93 0.17 99 0.12 27.2 11 0 01/09/2007 00:10 5.9 7.8 4.2 0.75 5.8 8.1 4 0.82 0 0 0 0 86 0 91 0 27 11 0 01/09/2007 00:20 6.8 8.9 4.2 0.85 6.5 9.1 4.5 0.94 0...  
PDF ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری... http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/.../3921_orig.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  شوند هاي توليد پراكنده محسوب مي كيلوولت به عنوان نيروگاه 36سطح ولتاژ :كرد بندي دسته ذيل بند 6 قالب در توان ميها را برداري از آن هاي بادي به شبكه و بهره الزامات...  
PDF مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه-ساتبا http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/.../4668_orig.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۵ -  مجموعه و سیاستهاى کلى 4041انداز جمهوري اسلامی ایران در افق چشم: بخش اول 1 مبرنامه پنج 3 شمسی هجري 4041 افق در ایران اسلامی جمهوري انداز چشم سند – اول فصل انداز...  
PDF کتابچه مرجع استانداردهای بهره وری و انرژی های تجدیدپذیر-ساتبا http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/.../7852_orig.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  تدوین 72 برنامه های آتی اولویت بندی شده 82 سایر برنامه های آتی برقابی 33 استانداردهای تدوین شده 23 در دست تدوین استانداردهای 33 برنامه های آتی در اولویت...  
PDF [ 29 تیر 1398 ]-ساتبا http://www.satba.gov.ir/.../72f7751f638646d893fa433e834820f8 ۱۳۹۸/۸/۲ -  هاي حرارتي جويي و مديريت انرژي در سيستم صرفه وري ان بهرهسازم: تهران –. “ سابا” وري انرژي ايران بهره . 3831، “ سابا” انرژي ايران . مصور، جدول، نمودار. : ص503...  
PDF [ 29 تیر 1398 ]-ساتبا http://www.satba.gov.ir/.../e609abd73f1a4dd7a51b74ded0df9f43 ۱۳۹۸/۸/۱۳ -  فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا .نامه واژه .301 – 19ص : كتابنامه كرباسي، عبدالرضا،. ب. وري انرژي ايران سازمان بهره. الف. سازي حرارتي يقها و عا عايق.1 .عنوان.  
PDF تأییذ ایوٌی هذٍل فتٍَلتائیک - قسوت2: الشاهات آسهَى-ساتبا http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/.../7290_orig.pdf ۱۳۹۸/۲/۳ -  ir 6937ل اس: 47277-2وارٓ ايزاى ش هلیاستاًذارد ج بِ ًام خذا ساسهاى هلی استاًذارد ايزاى با آشٌايی ا٤نفاٖ، ِنٙ١ش٣ ٚ سطم٥مبر اوشب٘ؽاـؼ ٔؤوى١...  
PDF راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به... http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/.../3922_orig.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  دارید بیان خلاصه صورت به را نظر مورد ایراد -2 .نمایید ارسال جایگزینی براي را شده اصلاح متن امکان صورت در -3 .فرمایید ذکر احتمالی تماس براي را خود نشانی -4 از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.