نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۲۵۸ نتیجه (۰.۰۵۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت kins.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF بیمه محموله موجود در صندوق عقب خودرو سواری https://kins.ir/.../شرایط عمومی بیمه محموله صندوق عقب خودروd473... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  - q i5,..,1 ,,1 J+ !............... +"Ua-- ;9b ! uL;* 9 orP,5o*-, )*5.'- ?* f *'-,, c;lc ';rl JS-"* d5 GF-r plQtu 9 L- ,o )l ,,L"sr' S.;;l--\J''A :crb!'h'al I...  
PDF یین نامه شماره 8 شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس... http://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 8d3684054.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۲ -  متداول مراجع صالحه بين المللي كه توسط بيمه مركزي ايران ابلاغ ميگردد به نرخ حق بيمه مقرر اضافه شود سال از تاريخ 51نرخ هاي مقرر در ماده دو اين آيين نامه در مورد...  
PDF یین نامه شماره 8 شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس... https://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 8d3684054.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  متداول مراجع صالحه بين المللي كه توسط بيمه مركزي ايران ابلاغ ميگردد به نرخ حق بيمه مقرر اضافه شود سال از تاريخ 51نرخ هاي مقرر در ماده دو اين آيين نامه در مورد...  
PDF آیین نامه شماره 9 تعرفه بیمه آتش سوزی تاریخ تصویب1/8/52 درتاریخ... https://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 92c911f66.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  براي مدت بيش از چهار ماه و تا پنج ماه 70 براي مدت بيش از پنج ماه و تا شش ماه 71 براي مدت بيش از شش ماه و تا هفت ماه 11 براي مدت بيش از هفت ماه و تا هشت ماه 78 براي...  
PDF آیین نامه شماره 9 تعرفه بیمه آتش سوزی تاریخ تصویب1/8/52 درتاریخ... http://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 92c911f66.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۲ -  براي مدت بيش از چهار ماه و تا پنج ماه 70 براي مدت بيش از پنج ماه و تا شش ماه 71 براي مدت بيش از شش ماه و تا هفت ماه 11 براي مدت بيش از هفت ماه و تا هشت ماه 78 براي...  
PDF - گزارش توجیهی افزایش سرمایه شهریور98-www.kins.ir https://www.kins.ir/.../گزارش توجیهی افزایش سرمایه شهریور98-cb1... ۱۳۹۹/۳/۵ -  0 بزرگ؛ یباگاه اقتصاد یک یجاددر جهت ا یمال هاییهجذب سرما یقکشور از طر یمهگسترش بازار ب .0 کشور؛ یمهحضور مستمر و کارآمد در صاعت ب .1 یه؛همسا یکشورها اییمهب یبه...  
PDF - گزارش توجیهی افزایش سرمایه شهریور98-www.kins.ir http://kins.ir/.../گزارش توجیهی افزایش سرمایه شهریور98-cb1c3078... ۱۳۹۹/۳/۷ -  0 بزرگ؛ یباگاه اقتصاد یک یجاددر جهت ا یمال هاییهجذب سرما یقکشور از طر یمهگسترش بازار ب .0 کشور؛ یمهحضور مستمر و کارآمد در صاعت ب .1 یه؛همسا یکشورها اییمهب یبه...  
PDF یین نامه شماره 36 شورای عالی بیمه در اجرای بند 6 ماده 17 قانون تاسیس... http://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 365d9ce4e7.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۲ -  هر حال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايدحمل و ب .قانون بيمه عمل خواهد شد 11 ارزش مورد بيمه -9ماده , لا چنانچه بين بيمه گذار و بيمه گر...  
PDF یین نامه شماره 36 شورای عالی بیمه در اجرای بند 6 ماده 17 قانون تاسیس... https://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 365d9ce4e7.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  هر حال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايدحمل و ب .قانون بيمه عمل خواهد شد 11 ارزش مورد بيمه -9ماده , لا چنانچه بين بيمه گذار و بيمه گر...  
دستورالعمل های مبارزه با پولشویی http://kins.ir/Page/481/دستورالعمل-های-مبارزه-با-پولشویی ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  هیئت مدیره آشنایی با هیئت عامل آشنایی با مدیران سرپرستی ها و شعب بیمه کوثر در یک نگاه گواهینامه ها و سایر افتخارات گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001:2015)...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.