نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱,۲۵۸ نتیجه (۰.۰۸۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت kins.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF 1-if(this._binarySearch && (this._queryPattern ==... http://kins.ir/FUpLoadFile/j-3cd34ecf.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  0) { return i; } } } else if (this._queryPattern == { for(var i = left; i <= right; i++) { { return i; } } } return -1; }, _onTimerTick...  
PDF 1-if(this._binarySearch && (this._queryPattern ==... https://www.kins.ir/FUpLoadFile/j-3cd34ecf.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  0) { return i; } } } else if (this._queryPattern == { for(var i = left; i <= right; i++) { { return i; } } } return -1; }, _onTimerTick...  
PDF آییه وبمٍ ضمبسٌ 79 http://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 79319c107d.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۲ -  اعلاعبت بٍ بیم ٍگش- ۴مبدٌ كبلاي مًسد بیمٍ- ۵مبدٌ كٍ بٍ صًست جفت یب دست عشضٍ مي ضًوذ- ۶مبدٌ :حمل مًاد مخذس تحت پًضص ایه بیم ٍوبمٍ ویست مگش آن كٍ- ۷مبدٌ...  
PDF آییه وبمٍ ضمبسٌ 79 https://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 79319c107d.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  اعلاعبت بٍ بیم ٍگش- ۴مبدٌ كبلاي مًسد بیمٍ- ۵مبدٌ كٍ بٍ صًست جفت یب دست عشضٍ مي ضًوذ- ۶مبدٌ :حمل مًاد مخذس تحت پًضص ایه بیم ٍوبمٍ ویست مگش آن كٍ- ۷مبدٌ...  
PDF ئین نامه شماره 43 شورایعالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس... https://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 4389323fd0.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  دوره انتظار مدتي است كه در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد: دوره انتظار - 1– 2 فرانشيز درصد معيني از هزينه هاي مورد تعهد است كه تامين آن بعهده بيمه شده...  
PDF ئین نامه شماره 43 شورایعالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس... http://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 4389323fd0.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۲ -  دوره انتظار مدتي است كه در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد: دوره انتظار - 1– 2 فرانشيز درصد معيني از هزينه هاي مورد تعهد است كه تامين آن بعهده بيمه شده...  
PDF یین نامه شماره 25 آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی... http://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 25652f145c.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۲ -  نرخهاي مقرر در اين آيين نامه براي بيمه نامه هايي قابل اعمال ميباشد كه مدت آنها يكسال باشد -1ماده :حق بيمه بيمه نامه هايي كه مدت اعتبار آنها كمتر از يكسال باشد به...  
PDF یین نامه شماره 25 آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی... https://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 25652f145c.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  نرخهاي مقرر در اين آيين نامه براي بيمه نامه هايي قابل اعمال ميباشد كه مدت آنها يكسال باشد -1ماده :حق بيمه بيمه نامه هايي كه مدت اعتبار آنها كمتر از يكسال باشد به...  
PDF 56آیین نامه شماره قانون تاسیس بیمه مركزي 19ماده 6در اجراي بند ... http://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 5641232b03.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۲ -  منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است-1 خودروهاي باركش) ج )در هزار( نرخ حق بيمه تعهدات مالي خودروهاي...  
PDF 56آیین نامه شماره قانون تاسیس بیمه مركزي 19ماده 6در اجراي بند ... https://kins.ir/FUpLoadFile/آیین نامه شماره 5641232b03.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است-1 خودروهاي باركش) ج )در هزار( نرخ حق بيمه تعهدات مالي خودروهاي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.