نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۲۵۸ نتیجه (۱.۵۱۹ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت kins.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF  گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به... http://kins.ir/FUpLoadFile/94-99ffb7bf.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  رویکرد و هدف بازارهای -1-9 : است ذیل شرح به اولویت ترتیب به کوثر بیمه شرکت هدف بازار مسلح نیروهای در بالقوه و بالفعل بازار  کشور عام بازار  کشور از خارج و منطقه...  
PDF آگهی ثبت تغییرات http://kins.ir:8096/.../A9R1frbf8l_kh9ifx_66g-1ee4d39411d54f32.... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  4/1 t-l t :t I :e,b 4b1 Ofrqf dlld.2a; oL*r9" 9 tb .:tr- r:"j' orlsl .ils^f Ls{l I 'lrfYrloVolA .rI" aolJ, lAll1A c"i ortJ q pl,o .*Lt+ if *; c;5ri tlo;; u61 :  
PDF آگهی ثبت تغییرات http://kins.ir/.../A9R1frbf8l_kh9ifx_66g-1ee4d39411d54f32.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۰ -  4/1 t-l t :t I :e,b 4b1 Ofrqf dlld.2a; oL*r9" 9 tb .:tr- r:"j' orlsl .ils^f Ls{l I 'lrfYrloVolA .rI" aolJ, lAll1A c"i ortJ q pl,o .*Lt+ if *; c;5ri tlo;; u61 :  
PDF  گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به... https://kins.ir/FUpLoadFile/94-99ffb7bf.pdf ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  رویکرد و هدف بازارهای -1-9 : است ذیل شرح به اولویت ترتیب به کوثر بیمه شرکت هدف بازار مسلح نیروهای در بالقوه و بالفعل بازار  کشور عام بازار  کشور از خارج و منطقه...  
PDF آگهی ثبت تغییرات https://www.kins.ir/.../A9R1frbf8l_kh9ifx_66g-1ee4d39411d54f32.... ۱۳۹۹/۳/۲۰ -  4/1 t-l t :t I :e,b 4b1 Ofrqf dlld.2a; oL*r9" 9 tb .:tr- r:"j' orlsl .ils^f Ls{l I 'lrfYrloVolA .rI" aolJ, lAll1A c"i ortJ q pl,o .*Lt+ if *; c;5ri tlo;; u61 :  
PDF صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره منتهی به 1394/06/31  http://www.kins.ir/fuploadfile/sooratmali/mali-13940631.pdf ۱۳۹۷/۷/۷ -  7)شرکت نسبت به عملکرد سال مالي3931 با اعمال معافیتها ذخیره مالیات در حسابها شناسایي ننموده و بابت عملکرد دوره مالي مورد رسیدگي نیز ، براساس سود ابرازي پس از اعمال...  
PDF میزان ریسک زلزله هر یک از شهرهای ایران-www.kins.ir https://kins.ir/FUpLoadFile/تعرفه زلزله-dc4cffc4.pdf ۱۳۹۹/۱/۱۱ -  ا.ا 52/3براساس آئین نامه میزان (ریسک) زلزله به تفکیک شهرستانهای کشور نام استان: آذربایجان شرقی میزان ریسک شماره کد شهرستان 2 2B اهر 4 01B آباد بستان 2 4B...  
PDF صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره منتهی به 1394/06/31  https://kins.ir/fuploadfile/sooratmali/mali-13940631.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  7)شرکت نسبت به عملکرد سال مالي3931 با اعمال معافیتها ذخیره مالیات در حسابها شناسایي ننموده و بابت عملکرد دوره مالي مورد رسیدگي نیز ، براساس سود ابرازي پس از اعمال...  
PDF میزان ریسک زلزله هر یک از شهرهای ایران http://kins.ir/FUpLoadFile/تعرفه زلزله-dc4cffc4.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۲ -  ا.ا 52/3براساس آئین نامه میزان (ریسک) زلزله به تفکیک شهرستانهای کشور نام استان: آذربایجان شرقی میزان ریسک شماره کد شهرستان 2 2B اهر 4 01B آباد بستان 2 4B...  
PDF آیین نامه شماره 1 نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد... https://kins.ir/FUpLoadFile/1-a3ad8298.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  مجموع معاملات آنها در سا ل بوده به ميزان سي درصد شركت خواهد داد :درآمد اندوخته حق بيمه هاي سال قبل -1 اندوخته خسارات معوقه سال قبل -7 حق بيمه هاي دريافتي در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.