نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۴۹۲ نتیجه (۱.۷۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت profsite.um.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF 11 یکـی از معایـب اصـلی . دهـد بهترین تلاش را ب-٩٥٣ ... http://profsite.um.ac.ir/~hyaghmae/ACN/QoS.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  شویم های فوق آشنا می طور خلاصه با هریک از مدل های بعدی به در قسمت. نمودطورجداگانه مدیریت به مفهوم کیفیت سرویس-2-11 هـای در روزهای آغـازین ایجـاد شـبکه . های...  
دانشگاه مذاهب اسلامی-Favorites http://profsite.um.ac.ir/~pishghadam/book.htm ۱۳۹۳/۹/۳۰ -  force 3. center 4. necessity 5. lovely 6. views 7. knows 8. knowledge 9. errors 10. went 11. invented 12. power 13. middle 14. lonely 15. need C. 1. force 2.  
PDF -دانشگاه مذاهب اسلامی http://profsite.um.ac.ir/~davarynej/.../Ansari_AEJAES_2008.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  & Environ. Sci., 4 (1): 117-124, 2008 ISSN 1818-6769 © IDOSI Publications, 2008 Corresponding Author: Dr. G.H. Davarynejad, Department of Horticultural...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-Appendix A http://profsite.um.ac.ir/~mirihakim/Appendix A.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  Appendix A. Cumulated Activity 11 Table A.11. Cumulated activities in the source regions following inhalation of 1 Bq aerosol...  
PDF ارشد مهندسي برقرساله كارشناسي تابعِ برازندگيتطبيقي بنديِ... http://profsite.um.ac.ir/~davarynej/Resources/MSc-Thesis.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  برازندگي هر عضو از طريق محاسبه ميانگين توابع برازندگي اعضاء مجاور راه حل بهتر اين مساله، استفاده از تابع تقريبي براي محاسبه تابع .باشدعضو مورد نظر مي .[ 11] استمجاور...  
PDF دانلود فایل-دانشگاه مذاهب اسلامی http://profsite.um.ac.ir/.../taghirad-industrialcontrol.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  باشند ميبه فرم سيستمهاي رستة يک يا دو با تأخير قابل نمايش دهد که از اين مدلها به فرم مدل تيپ استفاده نموده و با ميصورت منطقي به اين جهت سوق روشهاي شناسائي زماني...  
Intrinsic functions in Fortran 90-دانشگاه مذاهب اسلامی http://profsite.um.ac.ir/~abaspour/.../intrinsic functions.html ۱۳۹۳/۹/۲۹ -  product of two matrices, which must be consistent, i.e. have the dimensions like (M, K) and (K, N). Used in chapter 11 of the main text. 14. Array functions: ALL(MASK,...  
PDF -دانشگاه مذاهب اسلامی http://profsite.um.ac.ir/~davarynej/.../Soltesz_2008.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  88.6 95.1 11.4 4.9 After 16 days of storing (July 28) 4.2 81.4 17.7 18.6 82.3 Table 3 Results of storing fruits of the sour cherry variety ’Újfehértói fürtös’ *(Kecskemét,...  
دانشگاه مذاهب اسلامی-Chapter 11 http://profsite.um.ac.ir/~kahani/AI/rowe/chap11.html ۱۳۹۳/۱۰/۵ -  Suppose we have a difference table of three rules (see Figure 11-1), written informally as: If in your current state you are hungry, and in your goal state you are...  
PDF !!.زداید یبرد و بعد از غذا، غم و اندوه را م یشستن دستها پیش از غذا،... http://profsite.um.ac.ir/~nutrition/.../bahman-esfand.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  mmuu@@nnooiittiirrttuunn: : با ما تماس بگیریدبا ما تماس بگیرید 7878//1111//2121 --ههییاداره امور تغذ !!.زداید یبرد و بعد از غذا، غم و اندوه را م یشستن دستها پیش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.