نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۶,۳۷۰ نتیجه (۱.۷۵۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.bums.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF رسانه و مدیریت بحران 1-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://hlt.bums.ac.ir/dorsapax/.../رسانه و مديريت بحران1.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۷ -  حطٸٜ اذسهاض زض آٴ ذٹززاض قٹز ٸ قٟاٜ ٸ ٢ات٭ .زطزية حطٸٜ اٮ ٟثا، تلاٞانٯٻ ٗت س اظ چ٧يسٺ آٸضزٺ قٹز ٦ٯٳٻ تٻ 01زا 5نٹضذ . ٸاغ٪اٴ ٦ٯيس تٻ11 تاقس. لازيٵ يطٸض ٲ ٻ چ٧يسٺ.  
PDF رسانه و مدیریت بحران 1-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir/dorsapax/.../رسانه و مديريت بحران1.pdf ۱۳۹۷/۹/۳ -  حطٸٜ اذسهاض زض آٴ ذٹززاض قٹز ٸ قٟاٜ ٸ ٢ات٭ .زطزية حطٸٜ اٮ ٟثا، تلاٞانٯٻ ٗت س اظ چ٧يسٺ آٸضزٺ قٹز ٦ٯٳٻ تٻ 01زا 5نٹضذ . ٸاغ٪اٴ ٦ٯيس تٻ11 تاقس. لازيٵ يطٸض ٲ ٻ چ٧يسٺ.  
PDF روانشناسی شخصیت-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir/dorsapax/.../روان شناسي شخصيت3148.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  عوامل تکامل دهنذه شخصیت :32 عناصر تشکیل دهنذه شخصیت 142 منابع 431.11;:e/ ksaulv 3 6:1oXio " 1(14y. dildj:)d Lerr) JsT J-ae Lsieji‘sisb jr,1 :i.4.11.h.  
PDF برنامه پنجم توسعه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://chief.bums.ac.ir/shares/manager/.../baz-laws-91-11.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  52 5ماده 62 6ماده 72 7ماده 72 8ماده 82 9ماده 82 01ماده 92 11ماده - سه- 92 21ماده 03 ورزش 03 31ماده 03 41ماده 13 فناوري...  
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-حوزه ریاست http://chief.bums.ac.ir/index.aspx ۱۳۹۳/۷/۲ -  مولكولي مركز تحقيقات زرشك و عناب مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل نهادرهبري خدمات الكترونيك EN نقشه سایت پست الکترونیک حوزه ریاست حوزه ریاست مديريت ها دفتر رياستدفتر رياست...  
PDF کورس8:کلیه کورس8:کلیه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://med.bums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub60/.../course08.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  61 9 -11 خانم دکتر حیدری کلیه وحاملگی کلیهبسته آموزشی )رادیولوژی–پاتولوژی -سمیولوژی –پاتوفیزیولوژی کلیهشامل ( 99 -99سال تحصیلی اولنیمسال ساعت استاد...  
PDF  کورس8:کلیه کورس8 - مقطع فیزیوپاتولوژی-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub60/.../course08.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  61 9 -11 خانم دکتر حیدری کلیه وحاملگی کلیهبسته آموزشی )رادیولوژی–پاتولوژی -سمیولوژی –پاتوفیزیولوژی کلیهشامل ( 99 -99سال تحصیلی اولنیمسال ساعت استاد...  
PDF کورس 7:غدد کورس7 - مقطع فیزیوپاتولوژی-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub60/.../course07.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  61 11 - 11 خانم دکتر کیانی داروهای آدرنال فارماکولوژی غددبسته آموزشی )پاتولوژی –فارماکولوژی –پاتوفیزیواوژی غددشامل ( 99-99سال تحصیلی اول نیمسال ساعت...  
PDF کورس 7:غدد کورس 7:غدد-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://med.bums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub60/.../course07.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  61 11 - 11 خانم دکتر کیانی داروهای آدرنال فارماکولوژی غددبسته آموزشی )پاتولوژی –فارماکولوژی –پاتوفیزیواوژی غددشامل ( 99-99سال تحصیلی اول نیمسال ساعت...  
PDF كورس 4:روماتولوژي كورس4 - مقطع فيزيوپاتولوژي-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub60/.../course4.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  22 روماتولوژی بسته آموزشی اپیدمیولوژی) –فارماکولوژی -سمیولوژی -روماتولوژی فیزیو پاتولوژی(شامل 89 - 99اول نیمسال ساعت استاد عنوان تاریخ ایام هفته ردیف 11...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.