نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۱,۶۷۸ نتیجه (۱.۷۵۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت tamarkoz.mefa.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../?CategoryID=30272078-5d89-4415-a6e3... ۱۳۹۳/۷/۲ -  pdf 12/87 MB ودجه شرکتهای دولتی و بانکها در قانون بودجه سال 96 بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها در قانون بودجه سال 96.pdf 12/66 MB قانون بودجه سال 1395 کل کشور - ماده -...  
PDF تصویب نامه شماره 33263/ت54270ه مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران در... http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/file/?370375/مصوبه-23-3.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  Page 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of...  
PDF بخشنامه شماره 54/52795 مورخ 23/3/96 معاون محترم نظارت مالی و خزانه... http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/file/.../برگزاري-مناقصات23-3.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  كشوري مكلفنـد ( 5)هاي اجرايي مشمول ماده كليه دستگاه ،8831/2/9ك مورخ 93093ت /01562 بـا اشـخاص موضـوع قـانون برگـزاري مناقصـات، مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ از انعقاد...  
PDF  -وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=7670fcfd-87ab-4df7... ۱۳۹۴/۱/۶ -  هاي اجرايي استانگردان رد وجوه اضافه دريافتي هنگام تسويه تنخواه -31 وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور اداره كل هماهنگي و تلفيق...  
PDF نشریه شماره 396-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=c5033a07-e87b-4b67... ۱۳۹۴/۳/۳ -  حالا موضوع فقط اين اسـت كه اطمينان از ثبـات قوانين و فضاي كسـب وكار كشور، نقش و اقبال بخش خصوصي را در اين حوزه هر چه بيشتر گسترش دهد. 3 931 د 1 ردا 2 خ ه...  
PDF تصویب نامه شماره 176818/ت56173ه مورخ 1397/12/28 معاون اول محترم رییس... http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/file/?463904/176818-28.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  Page ١ of ٢ of ٣ of ۴ of ۵ of ۶ of ٧ of ٨ of ٩ of ١٠ of ١١ of ١٢ of ١٣ of ١۴ of ١۵ of ١۶ of ١٧ of...  
PDF نشریه شماره 414-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=457441ce-01de-4efa... ۱۳۹۴/۳/۲ -  اين نيز پيچيدگي ديگري اسـت كه روزي بايد در دسـتگاه ماليات سـتاني ما حل شـود. ظاهرا در برابر ما مشـكلات پيچيدة در دستور براي حل شدن، فراوان است. 3 931 ن 1 1...  
PDF نشریه شماره 418-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=fa7d8ee8-5dc0-4984... ۱۳۹۴/۳/۳ -  در این شماره می خوانیم سرمقاله : 2 ارزش محوری، قانون گرایی و پذیرش اجتماعی پایه های فرهنگ مالیاتی توسعه گرا رویداد : 3 ازسوي رئیس جمهور انجام شد: اعطاي...  
ShowObjectPicture-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowObjectPicture.aspx?Width=50&... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  �ַi��/����_��;�Sts\�3I"\��"ګ� ShowObjectPicture...  
DOC وزارت امور اقتصادی و دارایی-مقدمه http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=6dd22157-67bf-432c... ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ -  com برای درخواست منابع مورد نیاز به همراه داشتن شماره راهنما و شماره ثبت الزامی است. 22 فهرست مندرجات تازه های کتاب 137 جلد عنوان صفحه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.