نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۶۷۸ نتیجه (۱.۱۸۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت tamarkoz.mefa.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF عامل ذیحساب-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=3bfaa22d-d649-441f... ۱۳۹۴/۱/۶ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/.../pdf-nahaee-majmue-ghanun.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۱ -  عبدالمهدي ارجمندنژاد، مهدي کاظميان مرداد 2931 هجري شمسي قوانين 11 قوانين 21 مجموعة قانون و مقررات مبارزه با پولشويي قوانين 31 ماده١� اصل بر صحت و...  
PDF فصلنامه بانک اسفند 93-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=bce96d9a-f366-4040... ۱۳۹۸/۲/۲ -  3931سـال پایـان در مقطـع چهلـم فصـلنامه شـماره به لطف و یاري خداونـد متعـال، و (توسـعه صـادرات صنعت و معدن، سـپه و ملی، کشاورزي، پست بانک، مسکن،) هاي دولتی ازخلاصه...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی استانی اسفند91-وزارت امور اقتصادی و... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=3a90142c-cf0f-4449... ۱۳۹۶/۵/۴ -  ارد ريال سپرده جذب نموده اند ليمي 3،995،582 مذكور بانك هاي 1931سال ماه اسفند پايان ميليارد ريال در رتبـه آخـر 9،723 استان كهگيلويه و بوير احمد با ميليارد ريال در...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی اسفند92-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=97329809-051b-473c... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  مجوز شماره ग़قدଓ براساس اطلاعات اسـتخراج شـده 2931سال پاياندر مقطع پنجمو سي فصل نامه شماره به لطف و ياري خداوند متعال، و (توسـعه صـادرات صنعت و معدن، سـپه...  
PDF قانون 48801 : قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود... http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/file/.../pdfOperation-7.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  قانون 8102/7/3 64/3 از اقامه دعوي توسط اشخاص حقیقي، صدور مجدد كرد، الزام صدور مجدد در طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواھد آمد. انتقال ورود موقت ماده ٨ – ھرطرف متعاھد...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی استانی شهریور92-وزارت امور اقتصادی و... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=be639f1c-5cb5-41f9... ۱۳۹۸/۲/۲ -  اندنفر پرسنل بوده 477،371 .اند ه نمودهئلكترونيك خدمات اراا ،ي خورسـنديان ـعل ـآقـايــان همكاران اين معاونـت ، و همكاران پر تلاش شبكه بانكيدر پايان لازم است از...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی خرداد91-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=6c811542-b90c-48cc... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  كل سپرده هاي بانك هاي دولتي، سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت با 6/33 درصد سهم از كل سپرده ها ، بيشترين سهم را بين انواع سپرده ها در پايان خرداد ماه سال 19 داشته اند. سهم...  
PDF مستندات برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی-وزارت امور اقتصادی... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=ac1cb680-410a-4a9a... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF ‹ kY€zf‡Y Y Êf§ZË{ ÉZÅZ»M|ଓΨϖग़� ,µZ f» |y ÉZË Á ¦˜· Ä] ... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=afd259c4-8ed4-41df... ۱۳۹۷/۷/۲۵ -  M YY cZ»|y ®Ì¿Á€f°·Y ÉY|°¿Z] {W|¿Y Ã{¼¿ Ä. €f§{ ďÔy Y Ã|‹ kY€zf‡Y cZŸÔ—Y …Z‡Y €] ½Z/ËZa { Êf·Á{ ÉZÅ ®¿Z] ¶¯ ÂˀÆ/‹ ÃZ/» 1388 Ê/f·Á{ ÉZ/Å ®/¿Z]...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.