نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۶۷۸ نتیجه (۱.۷۶۸ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت tamarkoz.mefa.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF ‹ kY€zf‡Y Y Êf§ZË{ ÉZÅZ»M|ଓΨϖग़� ,µZ f» |y ÉZË Á ¦˜· Ä] ... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=afd259c4-8ed4-41df... ۱۳۹۷/۷/۲۵ -  M YY cZ»|y ®Ì¿Á€f°·Y ÉY|°¿Z] {W|¿Y Ã{¼¿ Ä. €f§{ ďÔy Y Ã|‹ kY€zf‡Y cZŸÔ—Y …Z‡Y €] ½Z/ËZa { Êf·Á{ ÉZÅ ®¿Z] ¶¯ ÂˀÆ/‹ ÃZ/» 1388 Ê/f·Á{ ÉZ/Å ®/¿Z]...  
PDF پیشنهادات کاربردی خود را در زمینه نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش... http://tamarkoz.mefa.ir/.../مجموعه-نظام-حسابداري-بخش-عمومي--نسخ... ۱۳۹۶/۲/۶ -  گزارشگر داراي خدمات بالقوه و يا منافع اقتصادي آتي باشد منبع تحت كنترلي است كه براي واحد: دارايي .3 .گزارشگر خواهد بود گزارشگر است كه ايفاي آن مستلزم خروج منافع از...  
PDF اوࢌ اور بای ، ه و ظارت ୀ اඟی یاهای ی ال લ نਔکਚ ণ඘ ণ ا ໔ ো ૡ ঻࣓ ड़ ষ ग़... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=5542bfa1-a49a-4df1... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  كل سپرده هاي بانك هاي دولتي، سپرده هاي ديداري با 23 درصد سهم از كل سپرده ها ، بيشترين سهم را بين انواع سپرده ها در پايان خرداد ماه سال 09 داشته اند. سهم سپرده هاي ديداري...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی شهریور91-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=6e4b5cb4-43bd-4400... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  كوتاه مدت 3/3 درصد افزايش داشته اند. بيشترين مقدار رشد طي شش ماهه اول سال 19 نسبت به مانده پايان سال قبل مربوط به سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت است . حجم اين سپرده...  
PDF نظام جامع ماليطرح اجرايي هاي ويژه دستگاه (712)اجرايي وزارت امور... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=7744e752-c7ba-4fff... ۱۳۹۶/۲/۵ -  بعد مربوط به هزينه لذا در بخش . ماه خواهد بود 61و 31هاي دولتي انعكاس يابد ليكن دوره مالي گزارشگري حساب قبل ، اين رويه (دقت شود فقط ارائه گزارش نه ثبت حساب ها)به حسابداري...  
PDF - نقشه جامع علمی کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=aa6bbf8b-deff-4e48... ۱۳۹۸/۱/۲ -  نظام علم، فناوري و نوآوری کشور 1. دستيابی آحاد جامعه به سطح مناسب دانش عمومي و از بين رفتن بي سوادي، 2. پوشش کامل دوره آموزش عمومی، 3. ايجاد نظام آموزشی مناسب براي...  
PDF اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی-وزارت امور اقتصادی و... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=22a14aad-d951-4381... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  2 به بخش خصوصیهاي دولتی ها و واگذاري برخی فعالیتهاي دولت از طریق محدود کردن تصديکاهش تصدي .3 هاي ارزي و بازرگانیثبات سیاست .4 ، کاهش تسهیلات تکلیفی و تنظیم روابط...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی خرداد92-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=b4cfade0-6fd6-4cf8... ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  8/13 درصد سهم از كل سپرده ها ، بيشترين سهم را بين انواع سپرده ها در پايان خرداد ماه سال 29 داشته اند. سهم سپرده هاي ديداري از كل سپرده ها نسبت به سال قبل 4 درصد كاهش...  
PDF نسخه سال 1396 پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای گزارشگر... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=47f1aa77-c11c-481f... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  است ضسُ تططیح آى یاجعا ٍ هؼطكی 2.3 ًسرِترص ػوَهی ٍاحسّای گعاضضگط هالی ّای گعاضش الٌتطًٍیٌی تثازل پطٍتٌل سٌس ایي زض : تاضیرچِ تَضیح تاسیخ اصلاحیِ ًسخِ سدیف...  
PDF نسخه سال 1396 پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای گزارشگر... http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/.../پروتکل-96.2.30--اصلاحيه-5.pd... ۱۳۹۶/۳/۳ -  است ضسُ تططیح آى یاجعا ٍ هؼطكی 2.3 ًسرِترص ػوَهی ٍاحسّای گعاضضگط هالی ّای گعاضش الٌتطًٍیٌی تثازل پطٍتٌل سٌس ایي زض : تاضیرچِ تَضیح تاسیخ اصلاحیِ ًسخِ سدیف...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.