نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۶۷۸ نتیجه (۱.۷۶۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت tamarkoz.mefa.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
وزارت امور اقتصادی و دارایی-Picture http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowPicture.aspx?ID=51e67f43-0c6b-4... ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -  �PNG  IHDR��|�١gAMA��|�Q� ... 9iCCPPhotoshop ICC...  
PDF قرره 2598 : آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ھیات وزیران... http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/file/?441861/pdfOperation.pdf ۱۳۹۷/۹/۳ -  این متن مربوط بھ وضعیت 08 مقرره و تا قبل از تاریخ 52/11/4931 می باشد ھیأت وزيران در جلسه ھاي مورخ ٧، ٠١ و۴١ /١ /٣٧٣١ بنا به پیشنھاد شماره ۵۴٩۴۶ /٠٠١ مورخ ٣٢ /٠١...  
PDF استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره سه-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../3 estandard 3 dolati 94 12.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  3 زرآهدسّای ٍاحدسّای تردص چِ اگز ضَز. هكزح هیهثازلِ زر استاًسارز رساگاًِ زيگزی اس ضَز، اها تردص عودسُ آى حاغدل ای ًاضی هی ای ٍ ؼیزهثازلِ هثازلِ عولیاتهی اس...  
PDF نسخه اصلاحی سال 1395 پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=16a187d0-f6f4-4ace... ۱۳۹۶/۴/۱۲ -  پرٍتکل دٌّذُ تطکیل اجسا هعرفی :هحتَا .3 .ضَد هی بیاى تفکیک بِ پرٍتکل ایي از کی ّر اجسا سپس ٍ است گردیذُ رکر پرٍتکل ایي بر هبتٌی ّای فایل تْیِ برای کلی اصَل ابتذا...  
PDF پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی نسخه... http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/.../protocol-sanama-V-2.5-E-8.pd... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  ٍاحذّای گسارضگر ّای گسارش ییکالکترًٍ تبادل پرٍتکل دٌّذُ تطکیل اجسا هعرفی :هحتَا .3 .ضَد هی بیاى تفکیک بِ پرٍتکل ایي از کی ّر اجسا سپس ٍ است گردیذُ رکر پرٍتکل ایي...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی اسفند90-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=236f7d18-7152-4c5c... ۱۳۹۶/۴/۲۴ -  ارد ريال سپرده جذب نموده اند ليمي 2،477،317 مذكور بانك هاي 0931سال پايان .ميليارد ريال در رتبه آخر قرار دارد 8،211 استان كهگيلويه و بوير احمد با ميليارد ريال در...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی اسفند91-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8a5020d5-0a9e-428f... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  9/03 درصد سهم از كل سپرده ها ، بيشترين سهم را بين انواع سپرده ها در پايان اسفند ماه سال 19 داشته اند. سهم سپرده هاي ديداري از كل سپرده ها نسبت به سال قبل 3/0 درصد كاهش...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در پایان شهریور 92-وزارت امور اقتصادی و... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=d0a692d9-6b4e-4057... ۱۳۹۸/۲/۶ -  هاي بانك هاي دولتي، سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت با 9/03 درصد سهم از كل سپرده ها ، بيشترين سهم را بين انواع سپرده ها در پايان شهريور ماه سال 29 داشته اند. سهم سپرده...  
PDF قانون 48565 : قانون امور گمرکی-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/file/.../pdfOperation-2.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  ق ـ كنترلھاي گمركي: اقداماتي كھ توسط گمرك بھ منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمركي انجام مي شود. متن کامل قانون 8102/7/3 42/2 knalb:tuoba ك ـ مرجع تحویل...  
PDF بسته نسهیلات و خدمات-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../brochour-khadamt-tashilat-bank-tose... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  مي باشد. به گونه اي كه تقريبا ًتمامي صادركنندگان ممتاز و دارندگان مدال افتخار صادركنندگان نمونه ملي در سال 5931 از مشتريان اين بانك بوده اند. فعالان اقتصادي براي استفاده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.