نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۲۶۴ نتیجه (۰.۰۸۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
سازمان توسعه تجارت ایران - صفحه نخست http://farsi.tpo.ir/ ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  . شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت برگزاری کمیسیون‌های مشترک، نویدبخش توسعه تجارت معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری دو کمیسیون مشترک ایران...  
PDF تعرفه های گمرکی جمهوری ترکیه-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/TurkishCustomsTariff2010.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  at least once, of a weight of not less than 160 kg 76.5 0 76.5 0103 92 19 00 - - - - Other 76.5 0 76.5 0103 92 90 00 - - - Other 76.5 0 76.5 01 04 Live sheep...  
PDF اینجا-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../eurasia-agreement-text-farsi-english.pd... ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ -  5 2. The Parties shall no later than within a year from the date of entry into force of this Agreement start negotiations with the view to conclude...  
PDF قسمت هجدهم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter18-fasle_90.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  دنوش 3 ـ تشادداي تاررقم ياه3 و4 .ددرگ لامعا زين لصف نيا دروم رد مهدزناش تمسق 4 هرامـش ـ 05 90 نيـبرود لماـش هناـشن ياـه ،هحلـسا يور بـصن يارـب يرـيگ نيــبرود...  
PDF ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها؛ دستگاه های ضبط و... http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter16-ghesmat85.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  زا ردمولع ) يكشزپماد اي يكشزپنادند ،يحارج ،يكشزپهرامش 18 90( ناملبم ـ ـه لصف ياه94 يم مرگ قرب اب هك .دنوش 2 ـ فيدر ياه01 85 تياغل04 85 فيدر رد جردنم يايشا لماش ياـه...  
PDF قسمت شانزدهم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter16-ghesmat84.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  اي83؛ ؛مهدفه تمسق ءايشا ـ ك ءايشا ـ ل لومشم لصف90؛ Notes. 1. This Section does not cover: (a) Transmission or conveyor belts or belting, of plastics of...  
PDF نهم اردیبهشت-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/b-j-94-2-9_9907.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  بوی خواهد 3 3 3 99/00/90نبه شچهار شد مطرح تهران بازرگانی اتاق جدید رییس با سوری تجار نشست در خصوصی های شرکت محوریت با اقتصادی روابط تقویت بر...  
PDF آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_18_ok_16255.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  داي ليذ تاجردنمصف تشاد ل09 Explanatory remarks to Chapter 90 1- هاگتسد هيلك دورو فـيدر لئاـسو و تلاآ ،اه ياـه63 54، 65 54 و 46 54 و هـفرعت هفرعت زا يكشزپ رد فرصم...  
PDF مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_7ok_16244.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  هه ب ،دنوش م بوسحم ه يفورلا نزودع .دندرگ 9 ه هريمش موهفم هب81 93 حططصز ،«ششولا ييه رزويد دزوم ز فقس يي يلسطلا » لميش لقزدح ييدهلا يب لور تروص هب تلاوصحم90 يزرهب بسيدلم...  
PDF آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-18-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  AND ACCESSORIES THEREOF لصف09 Chapter 90 هاگتسد و تلاآ ،يفارگوتامنيس ،يساكع ،كيتپا ياه تقد ،لرتنك ،شجنس هاگتسد و تلاآ ؛يجنس ـ يبط ياه اهنآ تاعرفتم و تاعطق و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.