نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۳۱۲ نتیجه (۰.۰۸۲ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-7-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  هه ب ،دنوش م بوسحم ه يفورلا نزودع .دندرگ 9 ه هريمش موهفم هب81 93 حططصز ،«ششولا ييه رزويد دزوم ز فقس يي يلسطلا » لميش لقزدح ييدهلا يب لور تروص هب تلاوصحم90 يزرهب بسيدلم...  
PDF قسمت هفتم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/Plastics-section39_9365.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  هه ب ،دنوش م بوسحم ه يفورلا نزودع .دندرگ 9 ه هريمش موهفم هب81 93 حططصز ،«ششولا ييه رزويد دزوم ز فقس يي يلسطلا » لميش لقزدح ييدهلا يب لور تروص هب تلاوصحم90 يزرهب بسيدلم...  
PDF مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_13_ok_16250.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  51 11 5412 رياس ـ ـ ـ 40 Kg --- Other 6803 00 90 لاس تادراو و تارداص تاررقم1395 404 هفرعت هرامش لااك عون قوقح یدورو Import duty SUQ هدنراد روشك دك یحيجرت...  
PDF سازمان توسعه و تجارت-محصولات نباتی http://farsi.tpo.ir/uploads/.../chapter2-import-export94.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  Other 0603 90 00 10 10 هخاهش ،گرهب ،گرب و خاش رياهس و هكوك ياهه ،،ه ع و ،لگ هچنغ نودب و لگ نودب ،تاتابن ءازجا و هزخ گنس گ هلاود(Lichens) لهگ ه سد يارب هشخ ،هزاهت...  
PDF مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-13-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  9 Kg - Other 6806 90 00 11 54 ،،لاثنم( دننامه داوم زا اي لافسي هدش هت اس ءايشا .)گنس لاغز ارطق فز ، فن ريق Articles of asphalt or of similar material (for example,...  
PDF محصولات نباتی-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_2_ok_16239.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  0603 19 90 11 71 1013 رياس ـ 55 Kg - Other 0603 90 00 10 10 هااش ،گرب ،گرب و خاش ا دجا ريادا و كدچوك یاه و ه دا ، دلل و ،لدگ هچنغ گودب و لگ گودب ،تاتاتن ،هزادت...  
PDF حیوانات زنده، محصولات حیوانی-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_1_ok_16238.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  51 00 1010 ريگس ـ ـ ـ 15 U --- Other 0106 11 90 00 1010 -- گسه ن فلود رگه كهي و گه يگيرد يگه داراد گتـسپ( اتسار زاCetaceaگسه ر) و يگـيرد اـچهك يگه وگـن يگيرد(Dugangs)...  
PDF حیوانات زنده، محصولات حیوانی-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-1-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  Pure-bred breeding animals 0104 20 10 51 01 1010 ريگس ـ ـ ـ 7 --- Other: 0104 20 90 19 10 ي نادخ نادنرم يدنعي هددنز نايكام ،زادن ،كدرا ، غرم و نوملقوب.رادخاش...  
PDF نهم مهر-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/b-j-94-7-9_12445.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  ��ر�ن 90 / / 4931 صفحهريالو�نهامه مهر ماه 41 9 / مهر/ 4931 کد خبر: 42618718 (8534094) | تاریخ خبر: 90/70/4931 | ساعت: 95:22| نسخه چاپی | ارسال به دوستان...  
PDF وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-17-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  بالاي سطح زمـين و آب طراحـي ؛90شده باشند در فصل بترانند روي ج ـ اگر براي حركت بالاي سطح آب طراحي شده حتي چنانچ، ساحل يا اسكل، فرود آيند يا همچنين قادر ب، حركت بالاي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.