نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۲۷۲ نتیجه (۰.۰۸۲ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...-سازمان توسعه و... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-4-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  Kg - Other, including preparations of blood of any animal 1602 90 00 44 44 6143 سمارادرييش اييي يهاييم ستييشوگ هريييش و هراييصع فدص ماراد اي رياس تارقف موتس د اف...  
PDF قسمت چهارم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../chapter4-import-export_94_9287.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  Kg - Other, including preparations of blood of any animal 1602 90 00 44 44 6143 سمارادرييش اييي يهاييم ستييشوگ هريييش و هراييصع فدص ماراد اي رياس تارقف موتس د اف...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter13-ghesmat_69.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  69 02 00 10 6902 زا شيب ياراد هك ـ50 ميزـينم رصانع ينزو دصرد (Mg) ميسلك ،(Ca) مرك اي ،(Cr) اـب اـي يياهنت هب ، ميزينم ديسكا تروص هب مه(MgO) ميسلك ديسكا...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter13-ghesmat_69.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  69 02 00 10 6902 زا شيب ياراد هك ـ50 ميزـينم رصانع ينزو دصرد (Mg) ميسلك ،(Ca) مرك اي ،(Cr) اـب اـي يياهنت هب ، ميزينم ديسكا تروص هب مه(MgO) ميسلك ديسكا...  
PDF قسمت ششم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../chemical-products-section28_9349.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  روتلاكنامن زا يرگيد 3 هعومجم تروص هب ه ش هضرع تاوصحم ـ(Set) زـ ـن اـي ود طماـش هـك يم زيامتم ةلكشتم يم ممسم نيا ومشم اهنآ زا يدا عت اي مامت و نشاب و نوش اـي...  
PDF خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_10_ok_16247.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  Other, including unsorted waste and scrap 4707 90 00 لاس تادراو و تارداص تاررقم1395 308 لصف74 Chapter 48 هتخاس ءايشا ؛اوقم و ذغاك اي ذغاك زا ،ذغاك ريمخ زا...  
PDF خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-10-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  matter) 4707 30 00 22 22 7424 هدشن رو تاع،اض لاخر نينچمه ،ر،اس ـ 4 9 Kg - Other, including unsorted waste and scrap 4707 90 00 لاس تادراو و تارداص تاررقم1394...  
PDF تعرفه های گمرکی ترکیه به زبان انگلیسی و ترکی-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../turkish-customstariff-2011_2200.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  ı geçmeyenler - - - Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg: - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler: 01029021 - - - - For...  
PDF چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های ...-سازمان توسعه و... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_3_ok_16240.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  ) 2 هرامش ـ90 81 لماش نغور جارختسا ياه زا هدش نوتيز هب كمك للاح يمن ،اه دوش هرامش(89 81.) 3 هرامش ـ81 81 يبرچ نغور و اه هدش بيلقت طقف هك ار اهنآ ءازجا و اه...  
PDF کالاها و مصنوعات گوناگون-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-20-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  نشاب ه ش يحارط فك اي بصن ،نتخيوآ يارب رگا يتح ،ليذ هحورشم ءايشا لاح نيا اب هـب ندرـك هرامـش لومـشم نـشاب ه ـش يحارط ر ي كي يور نتفرگ رارق اي راويد ياـه شيپ يم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.