نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۲۶۲ نتیجه (۰.۰۸۷ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF قسمت سوم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../chapter3-import-export_94_9286.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  ) 2 هرامش ـ90 81 لماش نغور جارختسا ياه زا هدش نوتيز هب كمك للاح يمن ،اه دوش هرامش(89 81.) 3 هرامش ـ81 81 يبرچ نغور و اه هدش بيلقت طقف هك ار اهنآ ءازجا و اه...  
PDF چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های ...-سازمان توسعه و... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-3-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  ) 2 هرامش ـ90 81 لماش نغور جارختسا ياه زا هدش نوتيز هب كمك للاح يمن ،اه دوش هرامش(89 81.) 3 هرامش ـ81 81 يبرچ نغور و اه هدش بيلقت طقف هك ار اهنآ ءازجا و اه...  
PDF کالاها و مصنوعات گوناگون-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_20ok_16257.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  نشاب ه ش يحارط فك اي بصن ،نتخيوآ يارب رگا يتح ،ليذ هحورشم ءايشا لاح نيا اب هـب ندرـك هرامـش لومـشم نـشاب ه ـش يحارط ر ي كي يور نتفرگ رارق اي راويد ياـه شيپ يم...  
PDF  برگزاری مراسم روز ملی صادرات استان ها و انتخاب و معرفی صادرکنندگان... http://farsi.tpo.ir/uploads/national-day-90.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۷ -  زمانبندی اعزام گروههای کارشناسی جهت بررسی و رسیدگی به پرونده 1390فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال استان ردیف تاریخ ماموریت کارشناسان اعزامی برگشت...  
PDF گزارش "برگزاری مراسم روز ملی صادرات در استانها" و "انتخاب و معرفی... http://farsi.tpo.ir/uploads/gozaresh-ostana-90.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  زمانبندی اعزام گروههای کارشناسی جهت بررسی و رسیدگی به پرونده 1390فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال استان ردیف تاریخ ماموریت کارشناسان اعزامی برگشت...  
PDF چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، ...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_9_ok_16246.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  4402 11 11 1111 وبماب ا ـ 5 Kg - Of bamboo 4402 10 00 11 31 1111 رياس ـ 5 Kg -Other 4402 90 00 18 11 هدنك نآ هنلاات یحطت رشق اب تتوت یيح ،ماخ بوچ .هدش شارت راهچ...  
PDF چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، ...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-9-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  Other 4406 90 00 11 11 هتفرگ یراومهان اي هدش هرا بوچ هيلا ،ازارد زا هدش یرب تسوپ اي هدش هداهماس ،هداش هدانر يتح ،هدنك راس ود زا هداش لصتم اي هدروخ(End-jointed)...  
PDF ضمائم شماره 1-6-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../zamaem1-6-law-import-export-94_10265.pd... ۱۳۹۴/۵/۳۰ -  هجوت: NOTE: هفرعت فيدر تسرهف زا تاعلاطا بسك تهج داوم هب طوبرم ياه حلاس تخاس رد هك ييايميش هب ييايميش ياه يم راك ممض دور يس هب هعجارم سردآ هب ،باتك هارمه...  
PDF گزارش عملكرد و اهم مصوبات كارگروه توسعه صادرات استانها در" چارچوب... http://farsi.tpo.ir/Uploads/KARGORO-17-3-90.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  در کار گروه توسعه صادرات استان ها طی سال 8 1390وضعیت جلسات کارگروه توسعه صادرات استان آذربایجان شرقی طی سال دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی...  
PDF گزارش عملکرد جلسات و اهم مصوبات کار گروه توسعه صادرات استانها طی سال... http://farsi.tpo.ir/uploads/kargoro-ostanha-90.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  در کار گروه توسعه صادرات استان ها طی سال 8 1390وضعیت جلسات کارگروه توسعه صادرات استان آذربایجان شرقی طی سال دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.