نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۲۹۰ نتیجه (۰.۰۷۹ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF گزارش عملکرد جلسات و اهم مصوبات  کار گروه توسعه صادرات استان ها درسال... http://farsi.tpo.ir/uploads/amalkard-ostanha-93.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۵ -  22 42 0 3 3 آذربايجان غربي 2 44% 4 9011 اردبيل 3 08% 21 51314 اصفهان4 07% 7 01 2 0 2 البرز 5 001% 22 22 1 4 5 ايلام 6 001% ٧ ٧ 1 0 1 بوشهر 7 0 0 0 0 0 0 تهران 8...  
PDF گزارش عملکرد جلسات و اهم مصوبات کار گروه توسعه صادرات استانها طی سال... http://farsi.tpo.ir/uploads/kargoro-ostanha-93.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  22 42 0 3 3 آذربايجان غربي 2 44% 4 9011 اردبيل 3 08% 21 51314 اصفهان4 07% 7 01 2 0 2 البرز 5 001% 22 22 1 4 5 ايلام 6 001% ٧ ٧ 1 0 1 بوشهر 7 0 0 0 0 0 0 تهران 8...  
PDF کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، ...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-12-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  ننشاب فرص تايلمع نيا زا يشان بنر رييغت زا تاررقم يم رظن ؛ددرگ وظنم ـ ب هژاو زا ر«يعيبط مرچ» هرامـش لومـشم تلاوـصحم ، ياـه90 62 و Notes. 1. This Chapter does...  
PDF مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-14-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  هنشاب هتشاد ار تيمها مك رايسب تانيئزت اي داس تاع فتم هبنج 3 يمن لصف نيا لومشم ـ :دوش همغلم ـ فلا رامـشط لاهـيئولوك تلاح هب اهبنا گ تازلف و اهبنا گ تازلف ياه...  
PDF گزارش جلسات و اهم مصوبات کارگروه توسعه صادرات استانها طی سال... http://farsi.tpo.ir/uploads/ostanha-report-93.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  2931/50/92 2 2931/60/71 3 2931/60/12 4 2931/70/01 5 2931/80/10 6 2931/90/70 7 2931/90/82 8 2931/01/10 9 95: تعداد كل مصوبات 55: تعداد مصوبات اجرايي :  
PDF گزارش عملکرد جلسات و اهم مصوبات کار گروه توسعه صادرات استانها طی سال... http://farsi.tpo.ir/uploads/kargoro-ostanha-92.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  2931/50/92 2 2931/60/71 3 2931/60/12 4 2931/70/01 5 2931/80/10 6 2931/90/70 7 2931/90/82 8 2931/01/10 9 95: تعداد كل مصوبات 55: تعداد مصوبات اجرايي :  
PDF گزارش عملکرد جلسات و اهم مصوبات کار گروه توسعه صادرات استانها طی سال... http://farsi.tpo.ir/uploads/kargoro-ostanha-92.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  2931/50/92 2 2931/60/71 3 2931/60/12 4 2931/70/01 5 2931/80/10 6 2931/90/70 7 2931/90/82 8 2931/01/10 9 95: تعداد كل مصوبات 55: تعداد مصوبات اجرايي :  
PDF گزارش جلسات و اهم مصوبات کارگروه توسعه صادرات استانها طی سال... http://farsi.tpo.ir/uploads/ostanha-report-93.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  2931/50/92 2 2931/60/71 3 2931/60/12 4 2931/70/01 5 2931/80/10 6 2931/90/70 7 2931/90/82 8 2931/01/10 9 95: تعداد كل مصوبات 55: تعداد مصوبات اجرايي :  
PDF -سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter15-ghesmat_81_10344.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۶ -  8107تاعياض و هضارق ـ 4 9 Kg - Waste and scrap 8107 30 00 00 90 8107رياس ـ 4 9 Kg - Other 8107 90 00 08 81 و هــضارق نيــ نچمه ،ناــ تيت زا تاعونــصم و ناــ تيت .تاعياض...  
PDF صنعت لجستیک در ترکیه-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/logestics-turkey94_12778.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  The Logistics Industry in Turkey 42-94 A. Road Logistics 43-55 B. Maritime Logistics 56-72 C. Air Logistics 73-80 D. Railway Logistics 81-90 E.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.