نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۲۶۴ نتیجه (۰.۰۷۲ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF واردات فدراسیون روسیه از جهان-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/report-import-russia-94.pdf/ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ -  باشد و سهم 514حدود 9014در سال ، بطور کل،تازه هلو، شلیل و شفتالو موردسه واردات روسیه در عبارت است از :کشورها در صادرات به روسیه (درصد) 2014در سال به روسیه تازه شفتالو...  
PDF سازمان توسعه و تجارت-سوم بهمن http://farsi.tpo.ir/uploads/b-j-95-11-3_20142.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -  يکشنبه 3 بهمن ماه 5931 تاریخ انتشار: یکشنبه 3 بهمن ماه 5931 * 81:90 رييس سازمان توسعه تجارت ايران : وظيفه ارزيابي و توسعه نشان تجاري به سازمان توسعه...  
PDF روابط تجاری دوجانبه ج.ا.ایران با کشور ولبیوی-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/europe/g-bulivi-2.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  0 2.3 5.0 2 82.5 10.0 0 تجارت خارجی ) ماهه 9( 5102 لغایت 4002ایران با بولیوی از سال تجارت خارجی هیلیون دلار : ارزش 4102 3102 2102 1102 0102 9002...  
PDF روابط تجاری دوجانبه ج.ا.ایران با لهستان-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/europe/g-poland-2.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  كززي 6 0/2 )ا وگُرذؼک کززي ( ا وگُري تي زا وً 7 َجشئا ترميزػسي تً وحُي زيگز )ترميزػسي (طياي چاي 8 01042090تجش رزيفٍاي 0/90 ي جشئا ترميز ػسي كُتيسي َچا) ترميز...  
PDF صادرکنندگانن مونه ملی سال 1396-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir//uploads/exporter96_24467.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  مجتبی بناب اولین شرکت در ایران است که با بکارگیری آخرین متد خط سورت و بسته بندی با 5 دستگاه سورت در یک خط توانسته است با ارتقا کیفیت بسته بندی به جهانیان ثابت...  
PDF روابط تجاری با ج.ا.ایران-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/europe/g-colombia-2.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  ابزیشن یا اس هوی ًزم 90.0 )کاراهاًی، فزش ُای دستباف ُواًٌد غیزهذکور در جای دیگز )غیز اس سوسًی(شوهاک 10.0 هغش پستَ تاسخ یا خشک 10.0 ظزوف هلاهیي 10.0 ُای هلاهیٌگ...  
PDF سازمان توسعه و تجارت-قانون کار http://farsi.tpo.ir/uploads/labor_law_no.71-of-1987.pdf ۱۳۹۵/۴/۵ -  71 of 1987 IRAQ LABOR CODE (Act No. 71 of 1987, dated July 27th, 1987.) Part I. Basic Principles (Labor Code) 1. (Labor Code) The purpose of...  
PDF سازمان توسعه و تجارت-یک آذر http://farsi.tpo.ir/uploads/jarayed/azar/b-j-95-9-1.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  11:90 واکاوي کم بودن سرمايه گذاري مشترک ریيس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این که خارجي ها اعتقاد دارند ایران مي تواند به قطب صادرات در منطقه تبدیل شود ، مهم...  
PDF گزارش خرده فروشي در اقتصاد هند-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/RETALIN iNDIA.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  هیلیبضز زلاض ثطآٍضز قس053 حسٍز 8002- 90اضظ ثبظاض ذطزُ فطٍقی ٌس زض ؾبل ثرف ذطزُ فطٍقی ٌس زٍهیی کبضفطهب زض ککَض ثؼس اظ ثرف . زضنس ضقس ذَاس کطز31هیعاى ؾبلاً ثب ایی...  
PDF سازمان توسعه و تجارت-2011 http://farsi.tpo.ir/.../export-import_emarat_2011_4464.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  410 0.660 2.9800 0.7600 97 -8 59.9 39 Plastics and articles thereof 5,023,456 3,884,829 1,138,627 2.330 1.980 0.8900 0.6700 36 5 12.8 85 Electrical, electronic...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.