نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۰۵ نتیجه (۱.۷۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13970309151446978.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  Annual-96-12-29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CharismaETF-U.F.S.  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... http://scetf.ir/FundData/Articles/13970219132459207.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  F.S. ...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13970219132459207.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  F.S. ...  
PDF صورت مالی منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13960726104847785.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  مانده كمترين به توجه با روزانه طور به بانكي سپرده سود همچنين اوراق همان نرخ سود از استفاده با بانكي سپرده هاي گواهي و سپرده الحساب علي يا ثابت درآمد با بهادار اوراق...  
PDF صورت مالی منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما... http://scetf.ir/FundData/Articles/13960726104847785.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  مانده كمترين به توجه با روزانه طور به بانكي سپرده سود همچنين اوراق همان نرخ سود از استفاده با بانكي سپرده هاي گواهي و سپرده الحساب علي يا ثابت درآمد با بهادار اوراق...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13970208160425249.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  زِٚتی اٚراق ٔطاروت آذزیٗ سالا٘ٝ اِحساب ػّی سٛز ٘زخ اس استفازٜ تا ٔاٜ، 8 ظزف حساوثز ٚ پذیزسزٔایٝ ضزوت تٛسظ سٛز ضٛز. زرآٔسٞا ٔٙظٛر ٔی سایز حساب تٝ سٔاٖ ٌذضت تا اسٕی ارسش...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 (... http://scetf.ir/FundData/Articles/13970208160425249.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  زِٚتی اٚراق ٔطاروت آذزیٗ سالا٘ٝ اِحساب ػّی سٛز ٘زخ اس استفازٜ تا ٔاٜ، 8 ظزف حساوثز ٚ پذیزسزٔایٝ ضزوت تٛسظ سٛز ضٛز. زرآٔسٞا ٔٙظٛر ٔی سایز حساب تٝ سٔاٖ ٌذضت تا اسٕی ارسش...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29... http://scetf.ir/.../13951228115340120گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  کاریزما سپهرگذاری گزارش عملکرد صندوق سرمایه 9296 اسفند 29روزه منتهی به 16ماه و 5مالی دوره گزارش عملکرد صندوق سرمایه...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29... https://www.scetf.ir/.../13951228115340120گزارش_عملکرد_صندوق_سر... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  کاریزما سپهرگذاری گزارش عملکرد صندوق سرمایه 9296 اسفند 29روزه منتهی به 16ماه و 5مالی دوره گزارش عملکرد صندوق سرمایه...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29 https://www.scetf.ir/.../13951228115523244گزارش_عملکرد_صندوق_سر... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  سهام و قابل معامله) (در کاریزما سپهرگذاری گزارش عملکرد صندوق سرمایه 9296 اسفند 29روزه منتهی به 16ماه و 5مالی برای دوره...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.