نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۵۷ نتیجه (۱.۵۳۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت media.dolat.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF نسخه کامل عملکرد بودجه در سال 1395-سایت دولت http://media.dolat.ir/uploads/org/149734334835230800.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۳ -  است یافتِ تحمك هصَب سسیذُ هصشف بِ سشهای ِای داسایی ّای توله بصَست وِ هالی ًطذُ لحاظ هالی داسائی ّای توله ػولىشد دس )3-بٌذ هَضَع( اسٌاد پشداخت باص بابت ًیض تَهاى...  
PDF پیوست شماره چهار (بخش دوم)-سایت دولت http://media.dolat.ir/uploads/org/151289046438702700.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  -ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه..1ج.:مندرجات و ايهزينه اتپيوست شماره چهار. اعتبار .5ج. -ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت.هاي دولتي، بانكپيوست شماره...  
PDF جدول 1- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه... http://media.dolat.ir/uploads/org/150322331902718900.pdf ۱۳۹۶/۵/۳۰ -  کلمبلغسھم از کلمبلغسھم از کلمبلغسھم از کلمبلغسھم از سرمايه در کالای از سامانه تسھيلات و تعھدات بر اساس اطلاعات ارسالی بانکھا استخراج شده و بر گرفته از طبقه بندی CISI...  
PDF سایت دولت.. http://media.dolat.ir/uploads/org/147471305703255500.pdf ۱۳۹۵/۷/۳ -  ...  
PDF اینجا-سایت دولت http://media.dolat.ir/uploads/org/147548819841727600.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۲ -  همه اعضاي ديگر، ١( ماده )٢اعضاي ديگر مندرج در منطقه آسيا طبق بند ) اي خواهند بود. اعضاي غيرمنطقه شده در جدول )الف( خواهند بود اعضاي فهرست سس، آن دسته ازؤ( اعضاي...  
PDF سایت دولت-اینجا http://media.dolat.ir/uploads/org/147912400985357500.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۴ -  ...  
سایت دولت-Traffic Quota Control http://media.dolat.ir/uploads/org/147443867518880100.jpg ۱۳۹۸/۳/۱۱ -  Traffic blocked because of exceed session quota Traffic blocked because of exceed per IP shaper session quota. Please contact the system administrator. Your...  
PDF پیوست شماره دو-سایت دولت http://media.dolat.ir/uploads/org/151289023724971900.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  -ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه..1ج.:مندرجات و ايهزينه اتپيوست شماره چهار. اعتبار .5ج. -ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت.هاي دولتي، بانكپيوست شماره...  
PDF این لینک-سایت دولت http://media.dolat.ir/uploads/org/151551150918332300.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ -  است سایر منابع تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید و اشتغال در سایر رسته ها در برنامه اشتغال ف• نابع بانکی ملی برای اجرای طرح های فوق مورد استفاده...  
PDF معرفی و برنامه-سایت دولت http://media.dolat.ir/uploads/org/150225743245174800.pdf ۱۳۹۷/۱/۳ -  بخش TCI در دولت يازدهم الف: زيرساخت برنامه آينده تا پايان مقدمه بررسي تحولات جهاني ارتباطات و فناوري اطلاعات و برنامه رویکردها و اينترنت وزارت ارتباطات و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.