نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸۹,۷۳۱ نتیجه (۰٫۲۰۲ ثانیه)
PDF Student Student Name mail Group Teams ID 20090034 احمد وجدى محمد مسلم زقزوق ahme... عبد التواب خلیل البدر 20090332 26 3_krjoob@yahoo.com IT خالد ولید یونس رجوب ) وافد فلسطینی 20090440 26 3_baqer99@hotmail.com IT محمد ابراهیم حسن باقر ) وافد اریتری 20090454 26...
xa.yimg.com/kq/groups/23123751/1257019456/name/Student_list_I... بیشتر
PDF اطلاعات مربوط به مقاﻻت پذیرفته شده در نخستین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری که ت... پورباورصاد ناصر حاجی زاده ذاکر، مجتبی اردستانی ختلف در خلیج فارس مدلسازی لکه نفتی و مقایسه مسیر حرکت تحت تأثیر باد های م 71 a.davarian@yahoo.com علی داوریان...
reservoir.ir/pdf/1.pdf بیشتر
yahoo - نتایج آوا
عنوان فایل هنرمند حجم دریافت
گل هیاهو (اهای خوشگل عاشق ) فریدون اسرایی 4.8MB
ای ٢٠٠٦ ٠٣ ٢٨ 1.2MB
یه روز خوب پیام صالحی 6.3MB
بابک جهانبخش تو چشمای منی بابک جهانبخش 7MB
yahoo messenger پدرام امینی 3.8MB
PDF سدیفًام ٍ ًام خاًَادگیآدسع ایویل 1هحوذهْذی اتشایوی 2هْذی اتشایوی 3ًذا اتشایوی 4ه... اصغش احوذی وتَلی 15 kdelir@gmail.com وشین احوذی دلیش 16 adibih@aut.ac.ir حجت ال ادیثی 17 z.ortegoli@yahoo.com صشا استگلی فشااًی 18 m_arashi_stat@yahoo.com هحوذ آسؿی 19 m_ariannejad@yahoo.com...
www.grouptheory.ir/conf92/files/site1/pages/members.pdf بیشتر
PDF بنگاههای صادراتی صنایع غذایی ج.ا.ایران بنگاههای صادراتی صنایع غذایی ج.ا.ایران نام بنگاه صادراتی نام استان نا م شهر تلفن نمابر پست الکترونیک وب سایت آبدشت طلایی خراسان مشهد ٨۵٩٧١٨٨-٠۵١١ ٨۵۴٨٧٢۴-٠۵١١ abdasht-tallaee@yahoo.com آبهای...
fa.tpo.ir/pdf/food-ind/8.pdf بیشتر
PDF پست الکترونیکی وب سایت محصولات نام شرکت moc.logaboot@ofni moc.logaboot.www آسایؾ... شگخاٝاد یتؽاذٜت ٝ یؾیاسآ یاٛ شک عاٞٗا- ٖیُصاٝ-ٞٓ ٞٓ- ٙ ذ٘٘ک ٞت ػٞخ عاٞٗا-ٞٓ ٍژ- ٕاذٗد خٗ- ٞپٓاؽ عاٞٗا-ٕ ذت ٙذ٘٘ک ک٘خ ٍژ www.gashcosmetic.com azarimaghsoud@yahoo.com...
iranfair.com/uploads/shuyande91.pdf بیشتر
PDF 1. Anesthesiology Head of department : Sedighinejad, Abbas, MD up Assistant of P... Reza, MD, E-mail : reza1961@gums.ac.ir Sallary , Arsalan , MD, E-mail : Shad, Bijan, MD, E-mail : golshad@gums.ac.ir Voshtani, Seyed Hassan, MD, E-mail : sh_voshtani@yahoo.com...
www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/pdf clinical_sc... بیشتر
PDF emailcityfamilynameاحمدناطق گلستانمشهد moc.liamg@qetan.a علی اصغر احمدیقم المقدس... نایمیرک نارهتsajjadkariman@yahoo.com دهشمsemoremi@gmail.com دیعسیرفنضغ نارهتsghazanfari@ut.ac.ir نیسح دیس ناینیسح هسدقملا نسحم دیس هداز یوسومناهفصاsjmmosavi@yahoo.com دمحم...
nozool.com/wp-content/uploads/2013/01/email-farhangi.pdf بیشتر
PDF meghdadkm@yahoocom leilaetedali@yahoocom rafiei_mahdi@yahoocom akbarbsiri@gmailc... شرکت بهین نانو صنعت آتیه جناب آقای مهندس مهدی رفیعی نانو تکنولوژی در حال استقرار rafiei_mahdi@yahoo.com عایق های حرارتی و برودتی مبتنی بر فناوری نانو پتوی آئروژل 5 شرکت...
istt.ir/dorsapax/Data/Sub_0/File/Roshd.pdf بیشتر
PDF ردیف منطقه نام واحد نام خانوادگی نام نام پدر کد ملی پست الکترونیکی 1 01 آباده صف... 2291231278 iaumarkaz@yahoo.com 27 01 صفاشهر یزدان پناه محمد غلامرضا 2410482880 yazdanmm@gmail.com صفحه ١ از ۴۶ ردیف منطقه نام واحد نام خانوادگی نام نام پدر کد ملی پست...
www.saiau.net/Circulars_Pdf/1391/03/91-03-28-90-95567.pdf بیشتر