نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸۲,۷۰۲ نتیجه (۰٫۲۷۶ ثانیه)
PDF Student Student Name mail Group Teams ID 20090034 احمد وجدى محمد مسلم زقزوق ahme... عبد التواب خلیل البدر 20090332 26 3_krjoob@yahoo.com IT خالد ولید یونس رجوب ) وافد فلسطینی 20090440 26 3_baqer99@hotmail.com IT محمد ابراهیم حسن باقر ) وافد اریتری 20090454 26...
xa.yimg.com/kq/groups/23123751/1257019456/name/Student_list_I... بیشتر
PDF اطلاعات مربوط به مقاﻻت پذیرفته شده در نخستین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری که ت... پورباورصاد ناصر حاجی زاده ذاکر، مجتبی اردستانی ختلف در خلیج فارس مدلسازی لکه نفتی و مقایسه مسیر حرکت تحت تأثیر باد های م 71 a.davarian@yahoo.com علی داوریان...
reservoir.ir/pdf/1.pdf بیشتر
PDF سدیفًام ٍ ًام خاًَادگیآدسع ایویل 1هحوذهْذی اتشایوی 2هْذی اتشایوی 3ًذا اتشایوی 4ه... اصغش احوذی وتَلی 15 kdelir@gmail.com وشین احوذی دلیش 16 adibih@aut.ac.ir حجت ال ادیثی 17 z.ortegoli@yahoo.com صشا استگلی فشااًی 18 m_arashi_stat@yahoo.com هحوذ آسؿی 19 m_ariannejad@yahoo.com...
www.grouptheory.ir/conf92/files/site1/pages/members.pdf بیشتر
PDF بنگاههای صادراتی صنایع غذایی ج.ا.ایران بنگاههای صادراتی صنایع غذایی ج.ا.ایران نام بنگاه صادراتی نام استان نا م شهر تلفن نمابر پست الکترونیک وب سایت آبدشت طلایی خراسان مشهد ٨۵٩٧١٨٨-٠۵١١ ٨۵۴٨٧٢۴-٠۵١١ abdasht-tallaee@yahoo.com آبهای...
fa.tpo.ir/pdf/food-ind/8.pdf بیشتر
PDF 1. Anesthesiology Head of department : Sedighinejad, Abbas, MD up Assistant of P... Reza, MD, E-mail : reza1961@gums.ac.ir Sallary , Arsalan , MD, E-mail : Shad, Bijan, MD, E-mail : golshad@gums.ac.ir Voshtani, Seyed Hassan, MD, E-mail : sh_voshtani@yahoo.com...
www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/pdf clinical_sc... بیشتر
PDF emailcityfamilynameاحمدناطق گلستانمشهد moc.liamg@qetan.a علی اصغر احمدیقم المقدس... قم المقدسهقاسم زادهمحمدmohammad.200831@yahoo.com بابل- مازندران سمنان- شاهرود جاللیمحمد قم المقدسه آخوندمحمد زادهمجتبیmojtabaheshmat@gmail.com تهران قریشیسید قره...
nozool.com/wp-content/uploads/2013/01/email-farhangi.pdf بیشتر
PDF لیست اعضای ھیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ردی ف نا... ١١ پزشکی دانشکده استادیار دکتر پریسا امین زاده ١٢ پزشکی مرخصی بدون حقوق دانشکده Afzali2006@yahoo.com مربی محمدعلی افضلی ١٣ پزشکی دکتر طیب الھویردی ١۴ پورفلاح دانشکده...
edu.mazums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/Amoozesh/email p.pdf بیشتر
PDF meghdadkm@yahoocom leilaetedali@yahoocom rafiei_mahdi@yahoocom akbarbsiri@gmailc... شرکت بهین نانو صنعت آتیه جناب آقای مهندس مهدی رفیعی نانو تکنولوژی در حال استقرار rafiei_mahdi@yahoo.com عایق های حرارتی و برودتی مبتنی بر فناوری نانو پتوی آئروژل 5 شرکت...
istt.ir/dorsapax/Data/Sub_0/File/Roshd.pdf بیشتر
PDF ردیف منطقه نام واحد نام خانوادگی نام نام پدر کد ملی پست الکترونیکی 1 01 آباده صف... 2291231278 iaumarkaz@yahoo.com 27 01 صفاشهر یزدان پناه محمد غلامرضا 2410482880 yazdanmm@gmail.com صفحه ١ از ۴۶ ردیف منطقه نام واحد نام خانوادگی نام نام پدر کد ملی پست...
www.saiau.net/Circulars_Pdf/1391/03/91-03-28-90-95567.pdf بیشتر
تبلیغات مرتبط
تبلیغات در پارسی‌جو در صورت مرتبط بودن تبلیغ با پرس و جوی کاربر، تبلیغ شما در اینجا به کاربر پیشنهاد می‌شود.
ثبت تبلیغ در پارسی جو