نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۲۰,۲۱۵ نتیجه (۱٫۲۷۲ ثانیه)
PDF محلهمنطقهکد ملینام خانوادگینامردیؾ یوسؾ اباد649075416روشناییرویا1 ایرانشهر651025... مینا قزل میدان ولیعصر 6147895631نیک روش نصران اله ایرانشهر658546217یوسفی اسگوییفرح انقلاب_ میدان ولیعصر 60079856312امیریمنا امیر سادات انقلاب_ میدان ولیعصر...
qolhak.mytehran.ir/portals/0617/valiasr/shokofa.sabte nam.pdf بیشتر
PDF [ Team LiB ] • Table of Contents • Index • Reviews • Examples • Reader Reviews •... you'll find a link at the bottom of the home page, often along with the site's copyright information. Yahoo! has a Terms of Service link as almost the last entry on its...
ommolketab.ir/aaf-lib/qy4tu3zoun7a94o87j50dprkznheap.pdf بیشتر
PDF The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of... @yahoo.com Gabapentin, 1- (aminoethyl – 1 – cyclohexyl) acetic acid, is an antiepileptic drug related to g–butyric acid. Gabapentin crosses the blood brain barrier... Methods: MSI experiments were conducted on sporadic CRC in AA (N=95; 56F/39M)...
profdoc.um.ac.ir/articles/a/1009222.pdf بیشتر
PDF ����� �� �� ��� � ����� ����� �� �� ��� � �������� � �.���� �. �!��"��# ���... این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.
www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=fe8f39f5-e65c-4306... بیشتر
PDF A new approach of chorioallantoic membrane of embryonated chicken eggs for isola... hr_sodagari@yahoo.com Objectives: fresh raw and frozen chicken meat is one of the most products that consume due low cost, content of fat and short time needed for...
jahanian.iut.ac.ir/sites/jahanian.iut.ac.ir/files/file_pubwde... بیشتر
PDF ������ � ��� ��� ��� � ����� ���� ���������� ��� ���� �.� �� �. . � � � �!��&quo... این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.
www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=189115f4-594c-49c1... بیشتر
PDF I In the name of God Organizing Committee Chair: Maghari Ali Director: Seyedjafa... سلول های بنیادی هما تو پوییتیک وانواع دیگری از سلول های تک هسته ای است. در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا امکان لانه گزینی سلولهای تک هسته ای خون بند ناف انسان را در بافت مغز ...Author: Iman sourinejad - Email: i_sourinezhad@yahoo.com 354 Detection Of 5 Novel Mutations In Iranian Hemophilia B Patients Using Sscp And Dna Sequencing Category...
utcan.ut.ac.ir/member/conference/pakdel/biotechnolgy.pdf بیشتر
PDF مجموعه چکیده مقاﻻت - انجمن جامعه شناسی ایران كارهاي انجام شده است. در دوره جديد يك غفلت عمده اي نيز در قالـب مفـاهيم و داعيـه نـه اي هاي علمي تحت عنوان اهميت و محوريت روش كيفي و مطالعات كيفي و شيوه و برداشـت زمي ....½Y|¿Z» ÃZ´Œ¿Y{ …|» Á ʇZÀ‹ Ä »Zm |‹Y …ZÀ‹Z¯ alibabazadeh86@yahoo.com ŠËZ¼Å ¾Ì»Á{\̇M ʸ»ÊŸZ¼fmY ÉZÅ ½Y€ËY ‰ 56 Ê» ʟZ¼fmY½Zˆ¿Y ÉZf§ µ€fÀ¯ €] Êf^j»...
www.isa.org.ir/sites/default/files/asibhai-egtemaie.pdf بیشتر
PDF ASP.NET لماک عجرم: ناسیون همانرب یمامت يارب لماک یعجرمASP.NET com.gmail bashiry.... samad@yahoo.com m.yrihsab@liamg.moc محمد بشیري: گردآورنده PSA.TENمرجع کامل 2 : تقدیم به تمام ایرانی ها برنامه نویسان اساتید و دانشجویان...
www.developercenter.ir/upload/uploads/ASPdotNET-Bashiry.pdf بیشتر
PDF Full text - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Nutrition mitra_abtahi@yahoo.com Background: Bread is the oldest processed food in the hu- man history which has been considered as the staff of life and a scared...
nfsr.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=95&slc_lang=en&ftxt=1 بیشتر