محرومیت تراکتورسازی تبریز از نقل و انتقالات زمستانی و تابستانی + حکم فیفا
۱۹۵ × ۲۵۹ پیکسل